Luôn luôn đi cùng dân
Đường dây nóng: 024. 3733.43.09; 0888509566

Bạn và Trợ giúp pháp lý

Tin tức

15/10/2019 - 15:56
Thực hiện Kế hoạch triển khai Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 29/6/2019 quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng (sau đây gọi tắt...
10/10/2019 - 09:28
Thực hiện Quyết định số 1766/QĐ-BTP ngày 06/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Đoàn đi công tác nước ngoài (sau đây gọi là Đoàn công tác), từ ngày 16/9/2019 đến ngày 20/9/2019, Đoàn...
09/10/2019 - 15:49
Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2019 đã được Bộ trưởng phê duyệt, Kế hoạch số22/KH-CTGPL và Quyết định số 37/QĐ-CTGPL ngày 20/9/2019 của Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý về việc kiểm tra công tác trợ...
19/09/2019 - 16:43
Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2019 của Cục Trợ giúp pháp lý đã được Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt, ngày 09/9/2019, Cục Trợ giúp pháp lý - Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn về kỹ năng trợ giúp...