Luôn luôn đi cùng dân
Đường dây nóng: 024. 3733.43.09; 0888509566

Danh sách các chi nhánh TGPL thành phố Hà Nội

SttTên chi nhánh Ngày thành lập Địa chỉ Điện thoại/Fax/Email
1Chi nhánh số 1Tháng 11/2009Khu trung tâm hành chính , UBND thị xã Sơn Tây 336.16598 tgplsontay@gmail.com
2Chi nhánh số 230/9/2009Tầng 2 số 170 Quán Thánh, Hà Nội858.84862 Trangkl.vn@gmail.com
3Chi nhánh số 3 Tháng 11/2009Khu trung tâm hành chính quận Hoàng Mai, Hà Nội364.21757 Chinhanhso3@gmail.com
4Chi nhánh số 428/8/2009Số 02 đường Liên Cơ, UBND huyện Từ Liêm376.33021 Trogiupphaply4@gmail.com
5Chi nhánh số 528/8/2009Số 32, tổ 2, thị trấn Đông Anh, Hà Nội396.17187 Donganhcn5@gmail.com
6Chi nhánh số 628/8/2009(Phòng tài chính – kế hoạch huyện Phú Xuyên, thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên)337.92869 Chinhanhso6@gmail.com
7Chi nhánh số 72010Trung tâm chính trị huyện Mỹ Đức337.44983 Chinhanhso7@gmail.com
8Chi nhánh số 82010Tầng 3, số 4 Hoàng Văn Thụ, Hà Đông331.17834 Trogiupphaplyso8@gmail.com