Luôn luôn đi cùng dân
Đường dây nóng: 024. 3733.43.09; 0888509566

Bạn và Trợ giúp pháp lý

Tin tức

12/12/2019 - 12:21
Nhằm phát huy vai trò của ngành Tư pháp và Y tế trong việc chủ động thực hiện các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Hòa Bình và tăng cường khả năng tiếp cận với dịch vụ trợ giúp pháp...
04/12/2019 - 10:40
Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Phú Thọ tổ chức truyền thông về trợ giúp pháp lý tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em mồ côi và tàn tật thành phố Việt Trì
02/12/2019 - 09:15
Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2019, ngày 28-29/11/2019, Cục Trợ giúp pháp lý đã tổ chức Đoàn kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý tại tỉnh Bình Thuận theo Quyết định số 44/QĐ-CTGPL ngày 20/11/2019...