Luôn luôn đi cùng dân
Đường dây nóng: 024. 3733.43.09; 0888509566

SỞ TƯ PHÁP TỈNH QUẢNG TRỊ TỔ CHỨC KỶ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP TỔ CHỨC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

T6, 22/09/2017 - 09:59 -- tuanvq

Thực hiện Quyết định số 200/QĐ-BTP ngày 14/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch hoạt động hướng tới tổ chức kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Tổ chức trợ giúp pháp lý (06/9/1997 - 06/9/2017); Được sự đồng ý chủ trương, tổ chức Lễ kỷ niệm của UBND tỉnh. Nhằm ôn lại truyền thống trong quá trình xây dựng và phát triển và cũng là dịp để ghi nhận sự đóng góp của các tập thể, cá nhân cho hoạt động TGPL.

Ngày 6/9/2017  Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức buổi Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Tổ chức trợ giúp pháp lý. Cách đây 20 năm, ngày 6/9/1997, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 734/QĐ-TTg về việc thành lập Tổ chức Trợ giúp pháp lý (TGPL) cho người nghèo và đối tượng chính sách. Trên cơ sở đó, ngày 02/5/1998, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 398/QĐ-UB Về việc thành lập Trung tâm Trợ giúp pháp lý của Nhà nước tỉnh Quảng Trị. Qua gần 20 năm thành lập và đi vào hoạt động, chức năng xuyên suốt của Trung tâm TGPL là thực hiện TGPL cho người nghèo, đối tượng chính sách và các đối tượng yếu thế khác trong xã hội. Đây là hoạt động thể chế hóa quan điểm của Đảng và Nhà nước, thể hiện truyền thống đạo lý của dân tộc, trách nhiệm của Nhà nước và xã hội đối những đối tượng thuộc diện được TGPL. Thời gian qua cùng với sự trưởng thành và phát triển của hoạt động TGPL trên cả nước, Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh Quảng Trị đã không ngừng lớn mạnh về tổ chức và bộ máy. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được củng cố, kiện toàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Hình ảnh trao tặng bằng khen tại buổi lễ

Những ngày đầu mới thành lập, Trung tâm chỉ có 01 phòng làm việc rộng 20m2 với cơ sở vật chất thiếu thốn, tổ chức bộ máy và nguồn nhân lực hạn chế (01 Phó Giám đốc Sở Tư pháp kiêm Giám đốc Trung tâm và 02 chuyên viên), chưa có mạng lưới Cộng tác viên, Chi nhánh, Câu lạc bộ TGPL. Trong khi đó, công việc lại quá mới mẻ, phải vừa làm vừa rút kinh nghiệm, vừa tìm tòi, học hỏi. Đến nay Trung tâm TGPL Nhà nước thuộc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị có 03 phòng chuyên môn, nghiệp vụ gồm  Phòng hành chính - tổng hợp, Phòng pháp luật Hình sự - hành chính, Phòng pháp luật Dân sự - đất đai và 02 chi nhánh trực thuộc Trung tâm đặt tại 02 huyện Hướng Hóa và Đakrông với tổng số 16 công chức, viên chức và người lao động, trong đó có 11 Trợ giúp viên pháp lý.

Trong 20 năm qua, công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, kịp thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các đối tượng được TGPL là người nghèo, người có công với cách mạng, đồng bào dân tộc thiểu số và một số đối tượng yếu thế khác, làm tăng lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước; góp phần quan trọng vào sự nghiệp cải cách hành chính, cải cách tư pháp và xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Trung tâm đã thực hiện TGPL với 36.205 vụ việc, cho tổng số 37.283 lượt người được TGPL, trong đó số vụ việc tư vấn pháp luật 34.974 vụ; số vụ việc tham gia tố tụng là 1158 vụ; vụ việc đại diện ngoài tố tụng, kiến nghị, hòa giải: 73 vụ.

 Nhân dịp Tổ chức Lễ kỷ niệm UBND tỉnh Quảng Trị đã tặng bằng khen cho 05 tập thể và 07 cá nhân; Sở Tư pháp tặng Giấy khen cho 07 cá nhân có thành tích trong công tác trợ giúp pháp lý thời gian qua.

                                         Nguyễn Lương Chính

                                                    Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh Quảng Trị