Luôn luôn đi cùng dân
Đường dây nóng: 024. 3733.43.09; 0888509566

Nghiên cứu trao đổi

Hội nghị La Hay về Tư pháp quốc tế là một Tổ chức liên Chính phủ toàn cầu được hình thành năm 1893 tại Hà Lan. Với tầm nhìn hành động vì một thế giới mà cuộc sống và hoạt động của các tổ chức, cá nhân liên quan đến nhiều hệ thống pháp luật khác nhau được hưởng mức độ an toàn pháp lý cao, Hội nghị đã xây dựng nhiều công cụ pháp lý đa phương nhằm đáp ứng nhu cầu của toàn thế giới. Trong đó có Công ước Lahay năm 1980 về Tiếp cận công lý quốc tế. Ngày 10/4/2013, Việt Nam đã chính thức được công nhận là thành viên của Hội nghị Lahay về Tư pháp quốc tế nhưng Việt Nam chưa gia nhập Công ước

Theo các nghiên cứu, hiện nay, trên thế giới có 03 mô hình trợ giúp pháp lý chủ yếu. Thứ nhất, mô hình TGPL do nhà nước thực hiện hoàn toàn. Thứ hai, mô hình TGPL do luật sư và tổ chức xã hội thực hiện hoàn toàn. Thứ ba, mô hình TGPL hỗn hợp (TGPL do Nhà nước thành lập tổ chức thực hiện, thu hút luật sư, tổ chức xã hội tham gia). Tại Phần Lan, hệ thống Trợ giúp pháp lý được xây dựng theo mô hình hỗn hợp . Trong phạm vi bài viết này, người viết xin phân tích làm rõ về hoạt động trợ giúp pháp lý theo mô hình này tại Phần Lan.

Trong những năm gần đây, công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, phát triển kinh tế thị trường đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ, làm chuyển biến mọi mặt của đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội. Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có nhiều biến động phức tạp, các thế lực thù địch, phản động gia tăng hoạt động chống phá trên các lĩnh vực; áp lực gia tăng tội phạm ngày càng lớn....

Trợ giúp pháp lý là một loại hoạt động phúc lợi xã hội được khởi nguồn từ nước Anh và đã có lịch sử hơn 500 năm. Ngay từ thế kỷ 15, pháp luật Anh quốc đã quy định: “cần dành cho người nghèo khổ sự giúp đỡ để họ được hưởng quyền lợi mà pháp luật ban cho”. Năm 1495, vua Henry VII trong một nghị án đã có quy định cụ thể hơn về vấn đề này: "chính nghĩa" cần được dành chung cho người nghèo và những người thực hiện quyền tự do họ được hưởng - điều đó không có gì thay thế được.

Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 (BLTTHS năm 2015) quy định người bị buộc tội gồm người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo. Trong quá trình tiến hành tố tụng, tùy thuộc vào từng giai đoạn tố tụng mà người có thẩm quyền tiến hành tố tụng cần phải bảo đảm quyền bào chữa của người bị buộc tội dưới 18 tuổi. Việc bảo đảm quyền bào chữa của người dưới 18 tuổi được quy định ở nhiều văn bản khác nhau. Để tiện theo dõi, tác giả xin tổng hợp lại các quy định này.

Theo đánh giá của Bộ Công an, trong những năm qua, tình hình các loại tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm con người diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm giết người. Luật Trợ giúp pháp lý 2017 xác định, Nhà nước có trách nhiệm trong việc tổ chức thực hiện TGPL nhằm giúp cho người được trợ giúp pháp lý không những bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật mà giúp họ hiểu biết pháp luật để “làm theo” pháp luật.

Ngày 30/3/2009, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 03-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư. Sau 10 năm triển khai thực hiện, các luật sư đã có đóng góp không nhỏ đối với công tác trợ giúp pháp lý

Để tôn vinh nghề nghiệp, nâng cao uy tín và trách nhiệm nghề nghiệp, tạo cơ sở để những người làm nghề tự giác rèn luyện, tu dưỡng đạo đức trong hành nghề và trong đời sống xã hội, hiện nay đã có nhiều văn bản quy định quy tắc nghề nghiệp như (quy tắc nghề nghiệp luật sư, quy tắc nghề nghiệp công chứng viên, ngân hàng, thẩm phán, đấu giá viên…). Hiện nay, để bảo đảm triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý, Cục Trợ giúp pháp lý đang tham mưu xây dựng dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành quy tắc nghề nghiệp trợ giúp viên pháp lý. Bài viết xin giới thiệu quy tắc quốc tế về hành nghề của giới luật sư làm tài liệu tham khảo khi xây dựng dự thảo Thông tư. Bản quy tắc này được thiết kế ngắn gọn, dễ hiểu, quy định các chuẩn mực ứng xử cần thiết.

Hàn Quốc là một nước công nghiệp mới (NIC) ở Châu Á có tổng thu nhập quốc nội (GDP) đứng thứ 4 ở Châu Á, đứng thứ 11 thế giới (năm 2018). Hàn Quốc bao gồm 16 đơn vị hành chính là thủ đô Seoul, 06 thành phố trực thuộc Trung ương và 09 tỉnh.

Ngày 02/6/2005, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 49-NQ/TW về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 (sau đây gọi là Nghị quyết số 49-NQ/TW) với mục tiêu xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, từng bước hiện đại, phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; hoạt động tư pháp mà trọng tâm là hoạt động xét xử được tiến hành có hiệu quả và hiệu lực cao.

 

Trang