Luôn luôn đi cùng dân
Đường dây nóng: 024. 3733.43.09; 0888509566

Cục trưởng: Nguyễn Thị Minh

Dân tộc: 
Kinh
Quê quán: 
Thanh Hà - Hải Dương
Học vị: 
Tiến sĩ Luật học
Năm sinh: 
1965
Tổ chức: 
Cơ quan: 
024.62739631