Luôn luôn đi cùng dân
Đường dây nóng: 024. 3733.43.09; 0888509566

Tin tức - Sự kiện

12/11/2019 - 14:25

Sáng ngày 05/11/2019, Sở Tư pháp tỉnh Long An tổ chức Hội nghị tập huấn công tác phối hợp trợ giúp pháp lý đối với người dưới 18 tuổi phạm tội và trẻ em bị xâm hại theo Kế hoạch số 2408/KH-STP ngày 26/8/2019 của Sở Tư pháp. Đến tham dự và chỉ đạo Hội nghị có Ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Giám đốc Sở Tư pháp - Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng.

12/11/2019 - 12:37

Thực hiện Kế hoạch triển khai các hoạt động trong khuôn khổ Dự án Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam do Liên minh Châu Âu (EU) tài trợ (...

12/11/2019 - 09:15

Ngày 04/11/2019, tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Bộ Tư pháp phối hợp với Liên minh châu Âu, Chương trình Phát triển...

08/11/2019 - 11:52

Cách đây 73 năm, ngày 9/11/1946, bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nay là nước Cộng hòa Xã hội...

07/11/2019 - 09:09

Thực hiện Chương trình số 02 Ctr/ĐTN ngày 12/02/2019 của BCH Đoàn Bộ Tư pháp Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2019, hướng tới kỷ niệm ngày Pháp...

06/11/2019 - 09:18

Ngày 05/10/2019, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Long An đã phối hợp với Câu lạc bộ Luật sư Việt Nam và UBND huyện Mộc Hóa tổ chức truyền thông trợ giúp pháp lý...

30/10/2019 - 16:02

Thực hiện Kế hoạch phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2019 (ban hành kèm theo Quyết định 3150/QĐ-HĐPH ngày 28/12/2018 của Hội đồng phối...

15/10/2019 - 15:56

Thực hiện Kế hoạch triển khai Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 29/6/2019 quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt...

10/10/2019 - 09:28

Thực hiện Quyết định số 1766/QĐ-BTP ngày 06/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Đoàn đi công tác nước ngoài (sau đây gọi là Đoàn công tác), từ ngày 16/9/2019 đến...

09/10/2019 - 15:49

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2019 đã được Bộ trưởng phê duyệt, Kế hoạch số22/KH-CTGPL và Quyết định số 37/QĐ-CTGPL ngày 20/9/2019 của Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý...

19/09/2019 - 16:43

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2019 của Cục Trợ giúp pháp lý đã được Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt, ngày 09/9/2019, Cục Trợ giúp pháp lý - Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn về kỹ năng trợ giúp...

19/09/2019 - 16:25

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2019, từ ngày 09/9/2019 đến 11/9/2019, Cục Trợ giúp pháp lý đã tổ chức Đoàn kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý tại các tỉnh Cà Mau, Bạc...

Trang