Luôn luôn đi cùng dân
Đường dây nóng: 024. 3733.43.09; 0888509566

Báo cáo kết quả thực hiện Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012-2020

T2, 22/07/2019 - 10:30 -- phuongthao

Để triển khai Quyết định số 1019/QĐ-TTg ngày 05/8/2012 phê duyệt Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012-2020 của Thủ tướng Chính phủ, hàng năm, Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật phù hợp với quy định của Luật Trợ giúp pháp lý. Để chuẩn bị tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012 – 2020 làm căn cứ nghiên cứu xây dựng Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021 – 2030, Bộ Tư pháp đề nghị Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo kết quả thực hiện Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012 – 2020 và đề xuất nội dung của Đề án giai đoạn 2021 – 2030 (có đề cương gửi kèm) để Bộ Tư pháp tổng hợp gửi Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Báo cáo gửi về Bộ Tư pháp (Cục Trợ giúp pháp lý) bằng bản điện tử qua địa chỉ email lttha2@moj.gov.vn trước ngày 31/7/2019.

Trường hợp cần trao đổi thêm, đề nghị liên hệ với đồng chí Thanh Hà, số điện thoại: 024.62739645.

 

File đính kèm: