Luôn luôn đi cùng dân
Đường dây nóng: 024. 3733.43.09; 0888509566

Bình Định tổ chức Hội nghị tập huấn tăng cường năng lực cho người thực hiện trợ giúp pháp lý

T5, 26/07/2018 - 09:49 -- tuanvq

Nhằm bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng trợ giúp pháp lý cho những người thực hiện trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh, sáng 24/7/2018, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước thuộc Sở Tư pháp tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị tập huấn tăng cường năng lực cho người thực hiện trợ giúp pháp lý theo Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg. 

Quang cảnh làm việc tại hội nghị

Tham dự Hội nghị có Giám đốc Sở Tư pháp Lê Văn Toàn, Lãnh đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh và hơn 100 đại biểu là đại diện các cơ quan, đoàn thể tỉnh; cộng tác viên trợ giúp pháp lý, tư vấn viên pháp luật của các Trung tâm Tư vấn pháp luật; các trợ giúp viên pháp lý, chuyên viên pháp lý của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh và các chi nhánh; đại diện Ban chủ nhiệm các Câu lạc bộ Trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh.

Giám đốc Sở Tư pháp Lê Văn Toàn phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được nghe Giám đốc Sở Tư pháp trình bày những điểm mới của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 như: Khẳng định rõ nét hơn trách nhiệm của Nhà nước trong công tác trợ giúp pháp lý (TGPL) và có sự phân biệt hoạt động này với dịch vụ pháp lý thiện nguyện của các tổ chức xã hội, Luật đã làm rõ nét hơn nội dung TGPL là trách nhiệm của Nhà nước với những nội dung cụ thể; Mở rộng diện người được TGPL theo các nguyên tắc, tiêu chí cụ thể phù hợp với bản chất của TGPL và điều kiện đặc thù của đất nước như: Người có công với cách mạng, Người thuộc hộ nghèo, Trẻ em, Người dân tộc thiểu số thường trú ở vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn, Người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, Người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo, Người có khó khăn về tài chính: Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ. Người nhiễm chất độc da cam, Người cao tuổi, Người khuyết tật, Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là bị hại trong vụ án hình sự, Nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình, Nạn nhân của hành vi mua bán người theo quy định của Luật Phòng, chống mua bán người, Người nhiễm HIV; Nâng cao chất lượng dịch vụ và chuyên nghiệp hóa trong hoạt động TGPL thông qua việc chuẩn hóa đội ngũ người thực hiện TGPL, quy định tiêu chuẩn tham gia thực hiện TGPL đối với tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật và quản lý chất lượng vụ việc TGPL, tập trung thực hiện việc TGPL theo đúng bản chất của hoạt động TGPL; Bổ sung các quy định về trình tự thực hiện TGPL tạo điều kiện thuận lợi cho người được TGPL, nhất là việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp trong hoạt động tố tụng và nâng cao vai trò của Sở Tư pháp thông qua việc ký hợp đồng với các tổ chức tham gia thực hiện TGPL; Tăng cường cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan đến hoạt động TGPL, đặc biệt quy định rõ hơn trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng và sắp xếp, tinh gọn các Chi nhánh của trung tâm TGPL của nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, quy định chặt chẽ điều kiện thành lập Chi nhánh. 

Giám đốc Trung tâm TGPL Nhà nước Huỳnh Văn Chưa phát biểu tại Hội nghị

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu nghe Giám đốc Trung tâm TGPL Nhà nước Huỳnh Văn Chưa giới thiệu một số nội dung Nghị định số 144/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý; Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý.

Với những điểm mới nêu trên, Luật TGPL tạo khuôn khổ pháp lý cho sự phát triển bền vững công tác TGPL theo hướng chuyên nghiệp, sử dụng hiệu quả các nguồn lực của Nhà nước và xã hội để cung cấp kịp thời dịch dụ pháp lý cho người yếu thế không có khả năng chi trả dịch vụ pháp lý và người thuộc diện chính sách được TGPL, tạo bước chuyển biến căn bản trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ TGPL.

Hội nghị Tập huấn diễn ra trong 02 ngày 24 – 25/7/2018, là dịp để đội ngũ những người thực hiện TGPL trên địa bàn tỉnh được nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ và trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ TGPL để bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của người được TGPL./.

                                                               

Văn Cương - Sở Tư pháp Bình Định