Luôn luôn đi cùng dân
Đường dây nóng: 024. 3733.43.09; 0888509566

Bộ Tư pháp giao chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng của Trợ giúp viên pháp lý năm 2020

T5, 16/01/2020 - 14:29 -- admin

Tiếp tục triển khai thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, Bộ Tư pháp giao chỉ tiêu thực hiện vụ việc tham gia tố tụng cho Trợ giúp viên pháp lý năm 2020 (Công văn số 5207/BTP-TGPLngày 31/12/2019 về việc ban hành chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng của Trợ giúp viên pháp lý năm 2020)

Theo đó, giữ nguyên mức chỉ tiêu đạt của Trợ giúp viên pháp lý và tăng mức chỉ tiêu khá, tốt của Trợ giúp viên pháp lý lên 01 vụ.

Chi tiết vui lòng xem ở file đính kèm!

Trân trọng!