Luôn luôn đi cùng dân
Đường dây nóng: 024. 3733.43.09; 0888509566

Chi đoàn Cục Trợ giúp pháp lý tổ chức sinh hoạt chuyên đề: “Góp ý dự thảo Thông tư thay thế Quyết định số 09/2008/QĐ-BTP ngày 08/12/2008 về quy tắc nghề nghiệp trợ giúp pháp lý, liên hệ chuẩn mực đạo đức của đoàn viên, thanh niên Cục Trợ giúp pháp lý”

T5, 07/11/2019 - 09:09 -- phuongthao

Thực hiện Chương trình số 02 Ctr/ĐTN ngày 12/02/2019 của BCH Đoàn Bộ Tư pháp Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2019, hướng tới kỷ niệm ngày Pháp luật Việt Nam, chiều ngày 04/11/2019, Ban Chấp hành Chi đoàn Cục Trợ giúp pháp lý tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề: “Góp ý dự thảo Thông tư thay thế Quyết định số 09/2008/QĐ-BTP ngày 08/12/2008 về quy tắc nghề nghiệp trợ giúp pháp lý, liên hệ chuẩn mực đạo đức của đoàn viên thanh niên Cục Trợ giúp pháp lý”.

Đến dự Hội nghị có đồng chí Cù Thu Anh – Phó Bí thư Chi bộ, Phó Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý cùng sự tham dự của các đoàn viên thanh niên Chi đoàn Cục Trợ giúp pháp lý.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Ngọc – Bí thư Chi đoàn Cục Trợ giúp pháp lý khai mạc Hội nghị, nhấn mạnh Hội nghị diễn ra trong bối cảnh toàn dân đang triển khai hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, đây là thời điểm có ý nghĩa quan trọng để đoàn viên thanh niên Bộ Tư pháp nói chung và đoàn viên thanh niên Chi đoàn Cục Trợ giúp pháp lý nói riêng nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật, xây dựng nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Đồng chí Bùi Như Lan – đoàn viên Chi đoàn, thành viên Tổ soạn thảo Thông tư đã trình bày nội dung Tờ trình và dự thảo Thông tư. Theo đó, dự thảo Thông tư có một số nội dung mới như hướng dẫn cụ thể hóa các nội dung được quy định lần đầu tại Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017; bổ sung một số nguyên tắc hoạt động trợ giúp pháp lý, quan hệ của người thực hiện trợ giúp pháp lý với các đối tượng liên quan; về đối tượng, phạm vi điều chỉnh cũng có nhiều sự thay đổi theo hướng dự thảo Thông tư chỉ tập trung điều chỉnh về hành vi ứng xử của người thực hiện trợ giúp pháp lý mà không điều chỉnh hành vi của tổ chức đồng thời một số nội dung quan trọng quy định về hành vi ứng xử với người tiến hành tố tụng, cơ quan tiến hành tố tụng… cũng có sự bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn và các quy định của pháp luật mới ban hành.

Tại buổi sinh hoạt, các đoàn viên thanh niên đã tích cực trao đổi, thảo luận, phát biểu ý kiến góp ý về bố cục và nội dung dự thảo Thông tư. Các ý kiến tập trung vào những điểm mới của dự thảo Thông tư, mối quan hệ, hành vi ứng xử của người thực hiện trợ giúp pháp lý đồng thời góp ý cụ thể về kết cấu, bố cục, kỹ thuật trình bày văn bản… Nhìn chung, các đoàn viên thanh niên đều đánh giá cao nội dung dự thảo Thông tư và cho rằng việc xây dựng và sớm ban hành Thông tư là hết sức cần thiết, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, năng lực của người thực hiện trợ giúp pháp lý, từ đó nâng cao chất lượng dịch vụ trợ giúp pháp lý.

Cũng tại Hội nghị, các đoàn viên thanh niên đã thảo luận, trao đổi về chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử của đoàn viên thanh niên Cục Trợ giúp pháp lý trong công việc cũng như trong cuộc sống, đặc biệt là trong giao tiếp với đồng nghiệp qua đó tạo sự chuyển biến sâu rộng trong đoàn viên thanh niên về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, học tập và lao động, xây dựng văn hóa ứng xử chuẩn mực của công chức trẻ trong hoạt động công vụ, phù hợp với truyền thống văn hóa dân tộc, đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội Việt Nam trong thời kỳ hội nhập hiện nay.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Cù Thu Anh - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý khẳng định các đoàn viên thanh niên đã đóng góp nhiều ý kiến cụ thể, mang tính thực tiễn quản lý, hoạt động nghề nghiệp; góp phần giúp Tổ soạn thảo nghiên cứu, hoàn chỉnh dự thảo Thông tư trong thời gian tới. Bên cạnh đó, đồng chí cũng nhấn mạnh tầm quan trọng và sự cần thiết phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp và văn hóa ứng xử của đoàn viên thanh niên, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của công chức trẻ Bộ Tư pháp./.

 Phan Hải Yến – Đoàn thanh niên Chi đoàn Cục Trợ giúp pháp lý