Luôn luôn đi cùng dân
Đường dây nóng: 024. 3733.43.09; 0888509566

Công tác trợ giúp pháp lý của tỉnh Đắk Lắk năm 2017 - Một năm hoạt động hiệu quả

T5, 14/12/2017 - 16:35 -- tuanvq

Công tác TGPL trong năm qua đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận so với các năm gần đây, đặc biệt là đối với hoạt động tham gia tố tụng, thể hiện qua  số lượng vụ việc tham gia tố tụng do Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh thụ lý và giải quyết hoàn thành tăng gấp 1,5 so với năm 2016, trong đó, vụ việc tham gia tố tụng của Trợ giúp viên pháp lý thực hiện gấp 02 lần Luật sư; chất lượng vụ việc TGPL ngày được nâng lên; Trung tâm đã bảo đảm đáp ứng 100% nhu cầu TGPL của người được TGPL.

Cụ thể, tính số lượng các vụ việc đã được thụ lý từ kỳ trước chuyển sang đến ngày 31/10/2017, Trung tâm đã thực hiện 1.394 vụ việc (402 vụ việc tham gia tố tụng, 05 vụ việc đại diện, 987 vụ việc tư vấn) cho 1.394 lượt người (160 người nghèo, 406 người dân tộc thiểu số, 605 người vừa nghèo vừa dân tộc, 49 người có công với cách mạng, 14 người khuyết tật, 160 người chưa thành niên). So với cùng kỳ năm ngoái, số vụ việc tham gia tố tụng đã tăng 53% (năm 2016: 264 vụ việc tham gia tố tụng). Trong đó, số vụ việc do Trợ giúp viên thực hiện cao gấp 02 lần so với Luật sư là cộng tác viên. Để đạt được kết quả trên, ngoài việc giữ được mối quan hệ mật thiết với các cơ quan tố tụng trong tỉnh, Trung tâm đã tham mưu cho Hội đồng phối hợp liên ngành xây dựng văn bản chỉ đạo, đồng thời thực hiện kiểm tra liên ngành tại 04 huyện có số lượng vụ việc tham gia tố tụng ít nhất trong toàn tỉnh nâng tổng số vụ việc tham gia tố tụng do cơ quan tiến hành tố tụng giới thiệu và đề nghị Trung tâm cử người thực hiện TGPL là 192 vụ việc/402 vụ việc. Qua đó, đã trao đổi, phát hiện và chấn chỉnh kịp thời những tồn tại, hạn chế, bất cập đảm bảo hỗ trợ ngày càng hiệu quả cho các đối tượng hưởng trợ giúp pháp lý.

Hoạt động đánh giá chất lượng vụ việc TGPL cũng được Trung tâm chú trọng, theo đó, Trung tâm đã thành lập Tổ quản lý nghiệp vụ nhằm đảm bảo công tác phân công người thực hiện TGPL và đánh giá chất lượng vụ việc TGPL theo Thông tư số 02/2013/TT-BTP. Bên cạnh việc tăng số lượng thì chất lượng vụ việc do Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư là cộng tác viên thực hiện ngày càng được nâng lên, bảo đảm được quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, bị can, bị cáo là người thuộc diện được trợ giúp pháp lý. Qua 101 vụ việc được đánh giá chất lượng thì 98 vụ việc đạt chất lượng tốt, 03 vụ việc đạt chất lượng, không có vụ nào không đạt chất lượng.

Trong năm, để nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ thực hiện TGPL, đặc biệt là các Trợ giúp viên, Luật sư là cộng tác viên mới tham gia tố tụng, đồng thời tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Trung tâm đã tổ chức 02 đợt tập huấn nghiệp vụ TGPL cho đội ngũ người thực hiện TGPL và cử Trợ giúp viên pháp lý, chuyên viên tham dự các hội nghị do Sở Tư pháp, Cục Trợ giúp pháp lý tổ chức.

Ngoài ra, để triển khai Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg và Luật TGPL, Trung tâm đã tổ chức 01 Hội nghị phổ biến, quán triệt Luật TGPL 2017 và Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg cho cán bộ phụ trách công tác TGPL tại cơ quan tố tụng và cán bộ không chuyên trách tại các xã nghèo với 120 người tham dự. Thiết lập đường dây nóng về trợ giúp pháp lý thông qua 01 số điện thoại cố định tại Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh nhằm đảm bảo đáp ứng 100% nhu cầu trợ giúp pháp lý của đối tượng, đặc biệt là người nghèo, người dân tộc thiểu số tại các xã nghèo, thôn buôn đặc biệt khó khăn.

Ngoài ra trong năm 2017, Trung tâm đã phối hợp với Phòng Tư pháp các huyện, thị xã đã tổ chức thành công 75 đợt truyền thông tại 27 xã, thuộc 11 huyện trên địa bàn tỉnh thu hút 3.492 người tham dự. Các Trợ giúp viên pháp lý đã thực hiện tư vấn trực tiếp tại chỗ 948 vụ việc cho 948 lượt người.

Có được kết quả này, bên cạnh nhờ nhận được sự chỉ đạo, hướng dẫn sát sao, kịp thời của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh, Cục Trợ giúp pháp lý và Sở Tư pháp là sự chủ động, nỗ lực của tập thể các bộ, công chức, viên chức của Trung tâm, cùng đồng lòng, vượt qua khó khăn thực hiện tốt Kế hoạch công tác đặt ra từ đầu năm, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội của Đảng và nhà nước trên địa bàn tỉnh.  

Bước sang năm 2018, là năm Luật trợ giúp pháp lý năm 2017 có hiệu lực, phạm vi, đối tượng được hưởng chính sách trợ giúp pháp lý được mở rộng, đồng thời sự chuẩn hóa về đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý, quy định tiêu chuẩn tham gia thực hiện TGPL đối với tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật, cũng đã đặt ra những thách thức đối với tình hình thực tế tại địa phương trong quá trình triển khai, nhưng tập thể cán bộ Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh Đắk Lắk quyết tâm nỗ lực, phấn đấu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác trợ giúp pháp lý. Đưa công tác TGPL của tỉnh Đắk Lắk ngày càng phát triển, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của những đối tượng yếu thế trong xã hội./.

                                                                                                              

                                                                                              Tin: Thu Hương