Luôn luôn đi cùng dân
Đường dây nóng: 024. 3733.43.09; 0888509566

Công văn 125/CTGPL – TC&QLCL v/v trợ giúp pháp lý hưởng ứng Ngày người khuyết tật Việt Nam và Ngày Quốc tế người khuyết tật

T6, 29/03/2019 - 16:22 -- vananh

  Nhằm tăng cường ý thức chăm lo, giúp đỡ cho người khuyết tật nói chung và trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính nói riêng, đồng thời, hướng tới kỷ niệm Ngày người khuyết tật Việt Nam (18/4) và Ngày Quốc tế người khuyết tật (3/12), ngày 28/3/2019, Cục Trợ giúp pháp lý đã ban hành Công văn số 125/CTGPL – TC&QLCL về việc trợ giúp pháp lý hưởng ứng Ngày người khuyết tật Việt Nam và Ngày Quốc tế người khuyết tật. Các hoạt động hưởng ứng Ngày người khuyết tật Việt Nam và Ngày Quốc tế người khuyết tật tập trung vào tháng 04 và tháng 12 (bắt đầu từ 01/4 đến 30/4/2019 và 01/12 đến 31/12/2019), cao điểm từ ngày 15/4 đến 19/4/2019 và từ ngày 02/12 đến 06/12/2019.

 

(chi tiết xem file đính kèm)