Luôn luôn đi cùng dân
Đường dây nóng: 024. 3733.43.09; 0888509566

Công văn số 06/TGPL-TTTTDL ngày 06/8/2019 về việc thống kê báo cáo vụ việc TGPL và cập nhật dữ liệu lên Hệ thống quản lý tổ chức và hoạt động TGPL

T2, 12/08/2019 - 10:42 -- tunn

Thực hiện Công văn số 06/TGPL-TTTTDL ngày 06/8/2019 của Trung tâm Thông tin, dữ liệu Trợ giúp pháp lý về việc thống kê báo cáo vụ việc TGPL và cập nhật dữ liệu lên Hệ thống quản lý tổ chức và hoạt động TGPL. Đề nghị Trung tâm TGPL nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương thực hiện tốt những công việc đã nêu trong Công văn. Trân trọng cảm ơn!