Luôn luôn đi cùng dân
Đường dây nóng: 024. 3733.43.09; 0888509566

Công văn số 158/TGPL-TTTTDL V/v cung cấp tài khoản truy cập Hệ thống quản lý tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý

T6, 19/04/2019 - 10:48 -- vananh

Ngày 17/01/2019, Cục Trợ giúp pháp lý đã ban hành Công văn số 16/TGPL-TTTTDL gửi các Sở Tư pháp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương để chỉ đạo các Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước triển khai Hệ thống quản lý tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý.

Để triển khai đồng bộ Hệ thống quản lý tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý,  ngày 16/4/2019, Cục Trợ giúp pháp lý ban hành Công văn số 158/TGPL-TTTTDL, Theo đó, Cục Trợ giúp pháp lý tiến hành cấp tài khoản và hướng dẫn các Sở Tư pháp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương nhằm thực hiện quản lý các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và người thực hiện trợ giúp pháp lý trên địa bàn (chi tiết theo file đính kèm). Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với Trung tâm Thông tin, dữ liệu trợ giúp pháp lý - Cục Trợ giúp pháp lý (Bà Hoàng Thị Vân Anh, số điện thoại: 024.32321529; 0979.821.902, email: ttttdl.tgpl@moj.gov.vn)  hoặc Cục Công nghệ thông tin - Bộ Tư pháp (Bà Đỗ Thị Hảo, số điện thoại: 024.3232.1529) để được hỗ trợ, hướng dẫn và giải đáp.

Trân trọng sự quan tâm, phối hợp của các Sở Tư pháp./.

(Chi tiết trong file đính kèm)

File đính kèm: