Luôn luôn đi cùng dân
Đường dây nóng: 024. 3733.43.09; 0888509566

Công văn số 16/TGPL-TTTTDL Về việc triển khai Hệ thống quản lý tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý

T2, 18/02/2019 - 11:15 -- vananh

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hệ thống Trợ giúp pháp lý năm 2019 là ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động trợ giúp pháp lý. Vì vậy, ngày 17/01/2019 Cục Trợ giúp pháp lý có Công văn số 16/TGPL-TTTTDL hướng dẫn các Trung tâm TGPL nhà nước triển khai hệ thống Hệ thống quản lý tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý trên phạm vi toàn quốc. Theo đó, từ năm 2019 trở đi, Cục Trợ giúp pháp lý căn cứ kết quả cập nhật các thông tin đưa lên Hệ thống quản lý hoạt động trợ giúp pháp lý để tính số liệu báo cáo thống kê và xem đây là một trong những tiêu chí để Cục đánh giá thi đua khen thưởng hàng năm trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý đối với các địa phương.

<Chi tiết trong file đính kèm>

File đính kèm: