Luôn luôn đi cùng dân
Đường dây nóng: 024. 3733.43.09; 0888509566

Công văn số 5052 /BTP-TGPL ngày 28 tháng 12 năm 2018 về việc ban hành chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng của Trợ giúp viên pháp lý năm 2019

T2, 18/02/2019 - 11:12 -- vananh

Để tiếp tục triển khai Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, ngày 28/12/2018 Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Công văn số 5052/BTP-TGPL về giao chỉ tiêu thực hiện vụ việc tham gia tố tụng cho Trợ giúp viên pháp lý năm 2019