Luôn luôn đi cùng dân
Đường dây nóng: 024. 3733.43.09; 0888509566

Cục Trợ giúp pháp lý kiểm tra công tác Trợ giúp pháp lý tại tỉnh Bình Thuận

T2, 02/12/2019 - 09:15 -- phuongthao

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2019, ngày 28-29/11/2019, Cục Trợ giúp pháp lý đã tổ chức Đoàn kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý tại tỉnh Bình Thuận theo Quyết định số 44/QĐ-CTGPL ngày 20/11/2019 của Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý. Đoàn Kiểm tra do đồng chí Nguyễn Thị Minh - Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý làm Trưởng đoàn và các thành viên là đại diện các đơn vị thuộc Cục Trợ giúp pháp lý.

Làm việc tại địa phương, Đoàn đã kiểm tra toàn diện các vấn đề: thực trạng triển khai Luật Trợ giúp pháp lý 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành; hoạt động phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tại địa phương; việc triển khai thực hiện Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015 - 2025 (đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 01/6/2015); Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg ngày 18/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo, huyện nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020 và hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình; nguồn lực thực hiện trợ giúp pháp lý ở địa phương; kết quả huy động các nguồn lực xã hội cho hoạt động trợ giúp pháp lý; kết quả thực hiện các hoạt động trợ giúp pháp lý năm 2019.

Ngày 28/11/2019, Đoàn kiểm tra đã nghe đại diện Lãnh đạo Sở Tư pháp, Lãnh đạo Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh Bình Thuận báo cáo về kết quả công tác quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý; kết quả triển khai thực hiện các hoạt động trợ giúp pháp lý từ 01/01/2019 – 30/10/2019 trên địa bàn tỉnh, những khó khăn, vướng mắc, những đề xuất, kiến nghị của địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện công tác trợ giúp pháp lý.

Sau khi nghe báo cáo của địa phương, Đoàn công tác đã kiểm tra các hồ sơ vụ việc trợ giúp pháp lý, sổ theo dõi thụ lý vụ việc trợ giúp pháp lý, kiểm tra tình hình sử dụng kinh phí do Trung ương hỗ trợ, ngân sách địa phương cấp cho hoạt động trợ giúp pháp lý… đồng chí Trưởng Đoàn và từng thành viên trong Đoàn kiểm tra đã có những trao đổi, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, giải đáp cụ thể đối với từng vướng mắc, đề xuất, kiến nghị của Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh Bình Thuận.

Ngày 29/11/2019, Đoàn làm việc với Chi nhánh trợ giúp pháp lý số 3 tại huyện Bắc Bình, nghe Chi nhánh báo cáo về tình hình hoạt động của Chi nhánh, sự phát triển của chi nhánh từ khi được rà soát theo Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, định hướng trong thời gian tới.

Tại các buổi làm việc, đồng chí Trưởng Đoàn đã ghi nhận những kết quả trong công tác trợ giúp pháp lý mà Sở Tư pháp, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, đồng chí cũng chỉ đạo trong thời gian tới Sở Tư pháp cần tập trung triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được giao theo Luật TGPL năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành để kịp thời đáp ứng nhu cầu TGPL của người được TGPL quy định tại Điều 7 Luật TGPL năm 2017; kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt dộng tố tụng, đặc biệt là  việc chuyển gửi đối tượng thuộc diện trợ giúp pháp lý cho Trung tâm trợ giúp pháp lý theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BTC-BQP-BCA-TANDTC-VKSNDTC; đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm, cho tuyển dụng đủ biên chế tại Trung tâm, một mặt tạo nguồn bổ nhiệm Trợ giúp viên pháp lý, một mặt tạo sự yên tâm cho cán bộ, viên chức gắn bó với công tác trợ giúp pháp lý. Trung tâm trợ giúp pháp lý cần chủ động nghiên cứu áp dụng đúng và đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật về trợ giúp pháp lý; kịp thời thông tin tới các cơ quan có thẩm quyền giải quyết khó khăn, vướng mắc.

Trên tinh thần cầu thị, Sở Tư pháp, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Bình Thuận đã nghiêm túc tiếp thu ý kiến của Đoàn kiểm tra về một số hạn chế cần khắc phục và cần chủ động hơn nữa để đưa công tác trợ giúp pháp lý tại địa phương có bước khởi sắc trong thời gian tới.

Bình An - Cục Trợ giúp pháp lý