Luôn luôn đi cùng dân
Đường dây nóng: 024. 3733.43.09; 0888509566

Cục Trợ giúp pháp lý kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý tại tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu và Đồng Tháp

T5, 19/09/2019 - 16:25 -- phuongthao

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2019, từ ngày 09/9/2019 đến 11/9/2019, Cục Trợ giúp pháp lý đã tổ chức Đoàn kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý tại các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu và Đồng Tháp theo Quyết định số 34/QĐ-CTGPL ngày 31/8/2018 của Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý (TGPL) về việc thành lập Đoàn kiểm tra về công tác TGPL tại các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu và Đồng Tháp (sau đây gọi là Đoàn kiểm tra) và Kế hoạch số 20/KH-CTGPL ngày 26/8/2019 của Cục TGPL. Đoàn Kiểm tra do đồng chí Nguyễn Thị Minh - Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý làm Trưởng đoàn và các thành viên là đại diện các đơn vị thuộc Cục Trợ giúp pháp lý.

 

Trong thời gian làm việc tại 03 địa phương, Đoàn đã thực hiện kiểm tra các vấn đề về thực trạng triển khai Luật TGPL 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành; tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng tại địa phương; việc triển khai thực hiện Đề án đổi mới công tác TGPL giai đoạn 2015 - 2025 (đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 01/6/2015); Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg ngày 18/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách TGPL cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo, huyện nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020 và hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình; nguồn lực thực hiện TGPL ở địa phương; kết quả huy động các nguồn lực xã hội cho hoạt động TGPL; kết quả thực hiện vụ việc TGPL trong năm 2018 và 06 tháng đầu năm 2019.

Đoàn kiểm tra đã nghe đại diện Lãnh đạo Sở Tư pháp, Lãnh đạo Trung tâm TGPL các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Đồng Tháp báo cáo về kết quả công tác quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý; kết quả triển khai thực hiện các hoạt động trợ giúp pháp lý từ 01/01/2018 – 30/6/2019 trên địa bàn tỉnh, những khó khăn, vướng mắc, những đề xuất, kiến nghị của địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện công tác trợ giúp pháp lý.

Sau khi nghe báo cáo, đồng chí Trưởng Đoàn và từng thành viên trong Đoàn kiểm tra đã có những trao đổi, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, giải đáp cụ thể đối với từng vướng mắc, đề xuất, kiến nghị của Sở Tư pháp, Trung tâm trợ giúp pháp lý các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu và Đồng Tháp. Đồng thời, Đoàn kiểm tra đã thực hiện kiểm tra một số hồ sơ vụ việc trợ giúp pháp lý đã được các Trung tâm Cà Mau, Bạc Liêu thực hiện trong năm 2018 và 06 tháng đầu năm 2019 cũng như kiểm tra tình hình sử dụng kinh phí do Trung ương hỗ trợ, ngân sách địa phương cấp cho hoạt động trợ giúp pháp lý…

 

   (Hình ảnh làm việc tại Đồng Tháp)

Tại các buổi làm việc, đồng chí Trưởng Đoàn đã ghi nhận những kết quả trong công tác TGPL mà Sở Tư pháp, Trung tâm TGPL nhà nước các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu và Đồng Tháp đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, đồng chí cũng chỉ đạo trong thời gian tới Sở Tư pháp các tỉnh cần tập trung triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được giao theo Luật TGPL năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành để kịp thời đáp ứng nhu cầu TGPL của người được TGPL quy định tại Điều 7 Luật TGPL năm 2017; Sở Tư pháp với tư cách là thường trực Hội đồng phối hợp liên ngành về TGPL đề nghị các ngành thành viên chỉ đạo các cơ quan, cá nhân thuộc ngành mình triển khai có hiệu quả các quy định của Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC ngày 29/6/2018 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao quy định về phối hợp thực hiện TGPL trong hoạt động tố tụng như: tăng cường tập huấn về kiến thức TGPL cho người tiến hành tố tụng; nâng cao cơ chế và hiệu quả phối hợp trong TGPL, trong đó có việc giải thích quyền của người được TGPL, giới thiệu đối tượng thuộc diện được TGPL đến Trung tâm TGPL nhà nước; bảo đảm quyền và nghĩa vụ của người thực hiện TGPL trong hoạt động tham gia tố tụng. Đối với các tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu, cần nghiên cứu, có kế hoạch ký hợp đồng với tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật để các tổ chức chủ động tiếp nhận và thực hiện vụ việc, đáp ứng tốt nhu cầu TGPL của người dân.

Trên tinh thần cầu thị, Sở Tư pháp, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu và Đồng Tháp đã nghiêm túc tiếp thu ý kiến của Đoàn kiểm tra về một số hạn chế cần khắc phục và cần chủ động hơn nữa để đưa công tác TGPL tại địa phương có bước khởi sắc trong thời gian tới.

 

                                                  Lê Thúy

                   Phó Trưởng phòng Phòng Chính sách và Quản lý nghiệp vụ trợ giúp pháp lý