Luôn luôn đi cùng dân
Đường dây nóng: 024. 3733.43.09; 0888509566

Cục Trợ giúp pháp lý kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý tại tỉnh Nam Định

T5, 18/10/2018 - 09:34 -- tuanvq

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2018 đã được Bộ trưởng phê duyệt, Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý ban hành Kế hoạch số 20/KH-CTGPL ngày 02/10/2018 về việc kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý tại tỉnh Nam Định. Ngày 11/10/2018, Đoàn công tác của Cục Trợ giúp pháp lý do bà Vũ Thị Hường - Phó Cục trưởng làm Trưởng đoàn, đã tiến hành kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý tại tỉnh Nam Định.

Tại buổi làm việc với đoàn kiểm tra, ông Nguyễn Hoài Thanh - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Nam Định - báo cáo thực trạng tổ chức bộ máy và hoạt động của Trung tâm và Chi nhánh, công tác tham mưu xây dựng văn bản triển khai Luật TGPL và các văn bản hướng dẫn thi hành; kết quả hoạt động TGPL từ ngày 01/01/2016 đến nay cũng như tình hình sử dụng kinh phí do ngân sách địa phương cấp cho hoạt động TGPL từ năm 2016 đến năm 2018.

Theo báo cáo của Trung tâm, hiện tại Trung tâm có 12 Trợ giúp viên pháp lý; 02 chuyên viên và 01 kế toán, các đồng chí đều được đào tạo bài bản, nhiệt tình, tâm huyết với nghề. Trung tâm có 174 Cộng tác viên TGPL, trong đó có 20 đồng chí là luật sư. Trung tâm có 02 Chi nhánh (Chi nhánh TGPL số 1 đặt tại huyện Nghĩa Hưng, Chi nhánh TGPL số 2 đặt tại huyện Giao Thuỷ), mỗi Chi nhánh có 01 Trợ giúp viên pháp lý thường xuyên làm việc.

Từ năm 2016 đến năm 2018, Trung tâm đã tham mưu cho Sở Tư pháp trình UBND tỉnh ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 05 văn bản liên quan đến lĩnh vực TGPL của địa phương. Trung tâm và các Chi nhánh đã thực hiện 3.059 vụ việc, trong đó có 104 vụ việc tố tụng; 32 vụ việc đại diện ngoài tố tụng. Nhiều vụ việc Trợ giúp viên pháp lý đã đề xuất được nhiều tình tiết giảm nhẹ hoặc phương án giải quyết có lợi cho người được TGPL trong các vụ án hình sự, dân sự.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Lãnh đạo Sở Tư pháp cũng như Lãnh đạo Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Nam Định cũng thẳng thắn thừa nhận một số hạn chế đó là: nhiều Trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm vẫn chưa hoàn thành được chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng; công tác truyền thông về trợ giúp pháp lý chưa thực sự hiệu quả; công tác phối hợp về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng chưa đáp ứng được yêu cầu; sự tham gia trợ giúp pháp lý của tổ chức hành nghề luật sư, trung tâm tư vấn pháp lý còn hạn chế, mang tính hình thức. ....Điều này cần sự nỗ lực chủ động hơn nữa của Trợ giúp viên pháp lý, sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời của Bộ Tư pháp, trực tiếp là Cục Trợ giúp pháp lý trong quá trình giúp Bộ trưởng theo dõi, quản lý công tác trợ giúp pháp lý tại các địa phương.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra một số hồ sơ vụ việc trợ giúp pháp lý do Trung tâm và các Chi nhánh thực hiện từ năm 2016 đến nay. Qua kiểm tra hồ sơ sổ sách nghiệp vụ, các báo cáo của Sở Tư pháp và Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Nam Định, các thành viên Đoàn kiểm tra đã trao đổi, hướng dẫn các TGVPL về chuyên môn, nghiệp vụ TGPL, về các vướng mắc, đề xuất, kiến nghị của địa phương liên quan đến công tác quản lý và quá trình thực hiện nghiệp vụ Trợ giúp pháp lý.  

Hình ảnh tại buổi làm việc

Sau 01 ngày làm việc, Phó Cục trưởng Vũ Thị Hường đã ghi nhận và đánh giá những chuyển biến tích cực trong công tác TGPL mà Sở Tư pháp và Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Nam Định đã đạt được trong thời gian qua (so với thời điểm tháng 3/2016). Trong đó, đáng chú ý là sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, kịp thời của UBND tỉnh và lãnh đạo Sở Tư pháp tỉnh; sự phát triển đội ngũ Trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm cả về số lượng và chất lượng; Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, đề nghị Lãnh đạo Sở Tư pháp tiếp tục quan tâm chỉ đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh Nam Định tiếp tục đổi mới công tác trợ giúp pháp lý theo hướng thực chất, hiệu quả, nâng cao chất lượng trợ giúp pháp lý đáp ứng yêu cầu của Luật TGPL năm 2017. Bên cạnh việc kiện toàn đội ngũ lãnh đạo Trung tâm bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, Trung tâm cần tập trung nguồn lực thực hiện các vụ việc TGPL mà đặc biệt là các vụ việc tham gia tố tụng bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu vụ việc đối với Trợ giúp viên pháp lý theo yêu cầu của Bộ Tư pháp; nâng cao hơn nữa chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý; chủ động tích cực phối hợp với các ngành thành viên trong hoạt động tố tụng; rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các Chi nhánh và căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương để báo cáo về việc duy trì hoặc giải thể Chi nhánh TGPL; rà soát các tổ chức tham gia TGPL, người thực hiện TGPL; đổi mới công tác truyền thông về TGPL…

Với tinh thần cầu thị, Lãnh đạo Sở Tư pháp và Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Nam Định đã nghiêm túc tiếp thu ý kiến của Đoàn kiểm tra, tiếp tục chỉ đạo đổi mới để đưa công tác TGPL Nam Định có những bước phát triển trong thời gian tới.

Văn phòng Cục