Luôn luôn đi cùng dân
Đường dây nóng: 024. 3733.43.09; 0888509566

Cục Trợ giúp pháp lý kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý tại tỉnh Thanh Hóa

T6, 08/06/2018 - 15:47 -- tuanvq

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2018 đã được Bộ trưởng phê duyệt, Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý ban hành Kế hoạch số12/KH-CTGPL ngày 29/5/2018 về việc kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý tại tỉnh Thanh Hóa. Ngày 05/6/2018, Đoàn công tác của Cục Trợ giúp pháp lý do bàVũ Thị Hường - Phó Cục trưởng làm Trưởng đoàn, đã tiến hành kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý tại tỉnh Thanh Hóa.

Tại buổi làm việc với đoàn kiểm tra, ông Nguyễn Hữu Long - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Thanh Hóa - báo cáo thực trạng tổ chức bộ máy và hoạt động của Trung tâm và Chi nhánh; thực trạng và nhu cầu về nguồn lực cho hoạt động TGPL tại địa phương; kết quả hoạt động TGPL; tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg; tình hình sử dụng kinh phí do Trung ương hỗ trợ, ngân sách địa phương cấp cho hoạt động TGPL….. Theo báo cáo của Trung tâm, hiện tại Trung tâm có 28 Trợ giúp viên pháp lý, đa số đã được đào tạo bài bản, đáp ứng tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ. Từ 01/01/2016 đến hết tháng 4/2018, Trung tâm và các Chi nhánh đã thực hiện 1.060 vụ việc, trong đó có 852 vụ việc tố tụng; 30 vụ việc đại diện ngoài tố tụng; Như vậy, Thanh Hóa là một trong những địa phương đã thực hiện tốt việc tập trung vào vụ việc TGPL; 100% Trợ giúp viên pháp lý hoàn thành vàhoàn thành tốt chỉ tiêu tố tụng.

Hình ảnh tại buổi làm việc

Để Trung tâm Trợ giúp pháp lý Thanh Hóa có được những kết quả nói trên, theođồng chí Lê Ngọc Minh - Phó Giám đốc Sở Tư pháp Thanh Hóa thì bên cạnh sự nỗ lực cố gắng củalãnh đạo và tập thể công chức, viên chức, người lao động của Trung tâm Trợ giúp pháp lý, còn có sự quan tâm của Cấp ủy, Chính quyền địa phương, sự phối hợp của các Sở, ban ngành có liên quan; bản thân Lãnh đạo Sở Tư pháp luôn luôn chỉ đạo sát sao, quyết liệt việc đổi mới công tác Trợ giúp pháp lý, nâng cao chất lượng hoạt động trợ giúp pháp lý theo đúng quy định của Luật TGPL.Đồng chí Bùi Đình Sơn - Giám đốc Sở Tư pháp thẳng thắn nhận xét: Bên cạnh kết quả đáng khích lệ đã đạt được, trợ giúp pháp lý tỉnh Thanh Hóa vẫn còn một số hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong công táctrợ giúp pháp lý, trong đó có một phần là từ năng lực của đội ngũ Trợ giúp viên pháp lý trước yêu cầu ngày càng cao của xã hội.Điều này cần sự nỗ lực chủ động hơn nữa của Trợ giúp viên pháp lý, sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời của Bộ Tư pháp, trực tiếp là Cục Trợ giúp pháp lý trong quá trình giúp Bộ trưởng theo dõi, quản lý công tác trợ giúp pháp lý tại các địa phương.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra một số hồ sơ vụ việc trợ giúp pháp lýdo Trung tâm và các chi nhánhthực hiện từ năm 2016 đến nay. Qua kiểm tra hồ sơ sổ sách nghiệp vụ, cácbáo cáo của Sở Tư pháp và Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Thanh Hóa, các thành viên Đoàn kiểm tra đã trao đổi, hướng dẫn các TGVPL về chuyên môn, nghiệp vụ TGPL, về các vướng mắc, đề xuất, kiến nghị của địa phươngliên quan đến công tác quản lý vàquá trình thực hiện nghiệp vụ Trợ giúp pháp lý.

Sau một ngày làm việc, Phó Cục trưởng Vũ Thị Hường đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả trong công tác TGPL mà Sở Tư pháp và Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Thanh Hóa đã đạt được trong thời gian qua. Trong đó, đáng chú ý là sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, kịp thời của UBND tỉnh và lãnh đạo Sở Tư pháp Thanh Hóa; sự phối hợp cộng tác của các Sở, ban ngành có liên quan; sự phát triển đội ngũ Trợ giúp viên pháp lý của Trung tâmcả về số lượng và chất lượng; đặc biệt là việc đổi mới nhận thức và sự quyết tâm của địa phương trong việc thực hiện đổi mới công tác trợ giúp pháp lý, trong đó có việc tập trung vào vụ việc tố tụng…Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, đề nghị Lãnh đạo Sở Tư pháp tiếp tục quan tâm chỉ đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh Thanh Hóa tiếp tục đổi mới công tác trợ giúp pháp lý theo hướng thực chất, hiệu quả, nâng cao chất lượng trợ giúp pháp lý đáp ứng yêu cầu của Luật TGPL năm 2017, kịp thời bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý ở địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh Thanh Hóa, của Bộ Tư pháp và Ngành Tư pháp. Bên cạnh việc tiếp tục kiện toàn đội ngũ lãnh đạo và Trợ giúp viên pháp lý theo hướng chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu về chuyên môn nghiệp vụ theo quy định của Luật TGPL năm 2017, Trung tâm cần tập trung nguồn lực, tham mưu Sở Tư pháp triển khai tốt Luật TGPL năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành; nâng cao hơn nữa chất lượng vụ việc Trợ giúp pháp lý; tăng cường công tác phối hợp TGPL trong hoạt động tố tụng; rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các Chi nhánh, các tổ chức thực hiện TGPL và người thực hiệnTrợ giúp pháp lý; rà soát đối tượng thuộc diện được TGPLtrên địa bàn tỉnh; đổi mới công tác truyền thông về TGPL…

Với tinh thần cầu thị, Lãnh đạo Sở Tư pháp vàTrung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Thanh Hóa đã nghiêm túc tiếp thu ý kiến của Đoàn kiểm tra, tiếp tục chỉ đạo đổi mới để đưa công tác TGPL Thanh Hóa có những bước phát triển bền vững trong thời gian tới