Luôn luôn đi cùng dân
Đường dây nóng: 024. 3733.43.09; 0888509566

Đoàn kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý tại 02 tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh

T2, 24/04/2017 - 09:40 -- tuanvq

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác TGPL tại tỉnh Hải Dương và tỉnh Quảng Ninh (Kế hoạch số 11/KH-CTGPL ngày 24/3/2017 và Quyết định số 11/QĐ-CTGPL ngày 24/3/2017 của Cục TGPL), trong các ngày từ 18 -20/4/2017, Đoàn công tác của Cục TGPL gồm đồng chí Cục trưởng Nguyễn Thị Minh và các thành viên: đồng chí Lê Thị Thúy – Phó Trưởng phòng Chính sách và quản lý nghiệp vụ; đồng chí Nguyễn Bích Ngọc – Phó Chánh Văn phòng; đồng chí Lê Thị Thanh Hà, chuyên viên Phòng Quản lý Chất lượng TGPL đã thực hiện kiểm tra công tác TGPL tại tỉnh Hải Dương và tỉnh Quảng Ninh. Đoàn kiểm tra đã được nghe Lãnh đạo Sở Tư pháp, Lãnh đạo Trung tâm TGPL các tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh báo cáo về kết quả hoạt động của công tác TGPL năm 2015, 2016 trên địa bàn tỉnh, những khó khăn, vướng mắc, những đề xuất, kiến nghị của địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện công tác TGPL. Sau khi nghe báo cáo, đồng chí Cục trưởng Nguyễn Thị Minh và từng thành viên trong Đoàn kiểm tra đã có những hướng dẫn, giải đáp, trả lời cụ thể đối với từng khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị của Sở Tư pháp,Trung tâm TGPL các tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh. Bên cạnh đó, Đoàn kiểm tra đã thực hiện kiểm tra việc lưu trữ hồ sơ vụ việc; kiểm tra nội dung một số hồ sơ vụ việc TGPL đã được Trung tâm thực hiện trong năm 2016; kiểm tra tình hình sử dụng kinh phí do Trung ương hỗ trợ, ngân sách địa phương cấp cho hoạt động TGPL… Qua kiểm tra các thành viên trong Đoàn đã nêu lên những tồn tại, những hạn chế mà Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh cần khắc phục trong thời gian tới.

Buổi làm việc tại tỉnh Quảng Ninh

Kết luận buổi làm việc đồng chí Cục trưởng Nguyễn Thị Minh đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh đã đạt được trong thời gian qua, mong rằng trong thời gian tới UBND tỉnh, Sở Tư pháp các tỉnh tiếp tục quan tâm đến công tác TGPL, đồng thời đồng chí cũng chỉ đạo trong thời gian tới các Trung tâm cần tập trung thực hiện vụ việc TGPL tố tụng, qua thực hiện các vụ việc tố tụng các Trợ giúp viên pháp lý được rèn luyện kỹ năng, nâng cao trình độ, cũng như khẳng định “thương hiệu TGPL” đối với người dân. Để người dân biết đến công tác TGPL, các Trung tâm TGPL cũng cần thực hiện hiện tốt công tác truyền thông với những hình thức hiệu quả như: xây dựng các phóng sự trên Đài truyền hình, Đài phát thanh;  xây dựng đường dây nóng về TGPL đặt tại Trung tâm TGPL… Ngoài ra các Trung tâm TGPL cũng cần tham mưu và thực hiện có hiệu quả Nghị định số 80/2015/NĐ-CP ngày 17/9/2015 của Chính phủ và Quyết định 32/2016/QĐ-TTg ngày 08/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ...

Văn phòng Cục