Luôn luôn đi cùng dân
Đường dây nóng: 024. 3733.43.09; 0888509566

Đoàn kiểm tra của Cục Trợ giúp pháp lý kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý tại tỉnh Bình Định và thành phố Đà Nẵng

T4, 27/03/2019 - 14:56 -- vananh

   Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-CTGPL về việc kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý (TGPL) và Quyết định số 15/QĐ-CTGPL về việc thành lập Đoàn kiểm về công tác TGPL, từ ngày 18/3 đến ngày 22/3/2019, Đoàn kiểm tra về công tác TGPL do đồng chí Nguyễn Thị Minh - Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý làm trưởng Đoàn và các thành viên là đại diện các đơn vị thuộc Cục đã tiến hành kiểm tra công tác TGPL tại tỉnh Bình Định và thành phố Đà Nẵng. Đoàn kiểm tra đã nghe đại diện Lãnh đạo Sở Tư pháp, Lãnh đạo Trung tâm TGPL nhà nước các tỉnh báo cáo về thực trạng triển khai Luật TGPL năm 2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành, việc triển khai thực hiện Đề án đổi mới công tác TGPL giai đoạn 2015 - 2025, đặc biệt là việc triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 29/6/2018 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng và những khó khăn, vướng mắc, những đề xuất, kiến nghị của địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện công tác TGPL.

Tại Bình Định

   Sau khi nghe báo cáo, đồng chí Trưởng đoàn và các thành viên trong Đoàn kiểm tra đã có những trao đổi, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ và giải đáp cụ thể những vướng mắc, đề xuất, kiến nghị của Sở Tư pháp, Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Bình Định, thành phố Đà Nẵng. Đồng thời, Đoàn kiểm tra đã thực hiện kiểm tra một số hồ sơ nghiệp vụ, hồ sơ thanh toán vụ việc TGPL đã được Trung tâm TGPL nhà nước thực hiện trong năm 2018 cũng như kiểm tra tình hình sử dụng kinh phí do Trung ương hỗ trợ và ngân sách địa phương cấp cho các hoạt động của Trung tâm. Đặc biệt, Đoàn kiểm tra đi sâu vào kiểm tra về công tác phối hợp thực hiện TGPL trong hoạt động tố tụng trên địa bàn.

Tại Đà Nẵng

  Trong các buổi kiểm tra, Đoàn đã ghi nhận những cố gắng nỗ lực của các Sở Tư pháp, Trung tâm TGPL nhà nước trong việc triển khai Luật TGPL năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tại Bình Định, Đoàn nhận thấy đây là một trong những tỉnh mà đội ngũ Trợ giúp viên pháp lý có kinh nghiệm, kinh phí cấp cho hoạt động TGPL trên địa bàn được quan tâm. Tại Đà Nẵng, Đoàn nhận thấy địa phương đã triển khai Luật TGPL và các văn bản hướng dẫn thi hành tương đối đầy đủ, hoạt động truyền thông đã phát huy hiệu quả nhất định, công tác phối hợp về TGPL trong hoạt động tố tụng có nhiều nét khởi sắc...

Tại Bình Định

  Đoàn kiểm tra cũng nêu lên những tồn tại, hạn chế mà Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Bình Định và thành phố Đà Nẵng cần khắc phục trong thời gian tới như: tăng cường công tác phối hợp TGPL trong hoạt động tố tụng để các cơ quan tiến hành tố tụng thực hiện việc thông báo, thông tin cho Trung tâm TGPL nhà nước theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC; tăng cường công tác truyền thông với nhiều hình thức phong phú, đa dạng; có kế hoạch nâng cao năng lực cho đội ngũ người thực hiện TGPL tại địa phương nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người dân; phát triển đội ngũ người thực hiện TGPL trên địa bàn nhằm đáp ứng yêu cầu TGPL của người được TGPL...

Tại Đà Nẵng

  Trên tinh thần làm việc nghiêm túc, khẩn trương, Sở Tư pháp và Trung tâm TGPL nhà nước các tỉnh, thành phố đã tiếp thu các ý kiến của Đoàn kiểm tra về các thiếu sót, hạn chế cần khắc phục góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động TGPL trong thời gian tới./.

Hà Lê - Văn phòng Cục