Luôn luôn đi cùng dân
Đường dây nóng: 024. 3733.43.09; 0888509566

Đoàn Kiểm tra Cục Trợ giúp pháp lý kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý tại tỉnh Hà Giang và tỉnh Yên Bái

T5, 09/11/2017 - 16:00 -- tuanvq

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác TGPL tại tỉnh Hà Giang và tỉnh Yên Bái (Kế hoạch số 18/KH-CTGPL ngày 06/10/2017 và Quyết định số 26/QĐ-CTGPL ngày 06/10/2017 của Cục TGPL), trong hai ngày 07 và 08/11/2017, Đoàn công tác của Cục TGPL gồm đồng chí Cù Thu Anh – Phó Cục trưởng làm Trưởng đoàn và các thành viên: đồng chí Nguyễn Thị Thanh – Kế toán trưởng; đồng chí Lê Thị Thúy – Phó Trưởng phòng Chính sách và quản lý nghiệp vụ; đồng chí Nguyễn Bích Ngọc – Phó Chánh Văn phòng đã thực hiện kiểm tra công tác TGPL tại tỉnh Hà Giang và tỉnh Yên Bái. Đoàn kiểm tra đãnghe Lãnh đạo Sở Tư pháp, Lãnh đạo Trung tâm TGPL các tỉnh Hà Giang và Yên Bái báo cáo về kết quả công tác quản lý nhà nước về TGPL; kết quả triển khai thực hiện các hoạt động TGPL từ 01/01/2015 – 30/6/2017 trên địa bàn tỉnh, những khó khăn, vướng mắc, những đề xuất, kiến nghị của địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện công tác TGPL. Sau khi nghe báo cáo, đồng chí Phó Cục trưởng Cù Thu Anh và từng thành viên trong Đoàn kiểm tra đã có những trao đổi, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, giải đáp cụ thể đối với từng vướng mắc, đề xuất, kiến nghị của Sở Tư pháp,Trung tâm TGPL các tỉnh Hà Giang, Yên Bái. Đồng thời, Đoàn kiểm tra đã thực hiện kiểm tra một số hồ sơ vụ việc TGPL đã được các Trung tâm thực hiện trong các năm 2015, 2016 và 06 tháng đầu năm 2017 cũng như kiểm tra tình hình sử dụng kinh phí do Trung ương hỗ trợ, ngân sách địa phương cấp cho hoạt động TGPL…

Trong quá trình kiểm tra, Đoàn đã ghi nhận cố gắng của các Trung tâm trong thực hiện Luật TGPL và các văn bản hướng dẫn thi hành cũng như kết quả thực hiện TGPL từ 01/01/2015 đến 30/6/2017. Qua đợt công tác này, Đoàn kiểm tranhận thấy thời gian qua công tác TGPL ở 02 tỉnh Hà Giang, Yên Bái đã có chuyển biến tích cực,chú trọng thực hiện vụ việc tham gia tố tụng, chất lượng các vụ việc TGPL được nâng cao; bản luật cứ của Trợ giúp viên pháp lý trong một số vụ việc tố tụng đã đưa ra những căn cứ pháp lý để bào chữa, bảo vệ quyền lợi cho người được TGPL theo hướng chuyển khung hình phạt, giảm hình phạt và đã được Tòa án chấp nhập tại bản án; với đặc thù là các tỉnh vùng cao, số luật sư tham gia TGPL rất ít do vậy, phần lớn các vụ việc tham gia tốt tụng đều do các Trợ giúp viên pháp lý thực hiện; công tác phối hợp TGPL trong hoạt động tố tụng đạt hiệu quả tốt; các Sở Tư pháp, các Trung tâm TGPL chú trọng bồi dưỡng, đào tạo nghề để tạo nguồn bổ nhiệm chức danh Trợ giúp viên pháp lý…. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Đoàn công tác đã nêu lên những tồn tại, những hạn chế mà Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Hà Giang và Yên Bái cần khắc phục trong thời gian tới như: kịp thời bổ sung nguồn lực đối với các Chi nhánh TGPL chưa có Trợ giúp viên pháp lý; có những hình thức truyền thông về TGPL sáng tạo, linh hoạt, phù hợp với tình hình địa phương; tiếp tục tập trung nguồn lực vào việc thực hiện vụ việc, đặc biệt là các vụ việc tham gia tố tụng. Đồng thời đồng chí Cù Thu Anh – Phó Cục trưởng cũng đưa ra một số giải pháp cần thực hiện để kịp thời triển khai có hiệu quả Luật TGPL năm 2017 có hiệu lực từ 01/01/2018, trong đó đồng chí lưu ý khi Luật TGPL năm 2017 có hiệu lực đối tượng TGPL sẽ tăng lên nhiều, các Sở Tư pháp và Trung tâm TGPL cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để đáp ứng nhu cầu TGPL của người dân trên địa bàn.

Trên tinh thần làm việc nghiêm túc, thống nhất giữa Đoàn kiểm tra và Sở Tư pháp, Trung tâm TGPL tại 02 tỉnh Hà Giang và Yên Bái, hai địa phương đã tiếp thu ý kiến của Đoàn công tác về một số thiếu sót, hạn chế cần khắc phục để phát huy kết quả đạt được nâng cao hiệu quả hoạt động TGPL trong thời gian tới./.