Luôn luôn đi cùng dân
Đường dây nóng: 024. 3733.43.09; 0888509566

Đoàn Kiểm tra Cục Trợ giúp pháp lý kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý tại tỉnh Lâm Đồng và Bình Thuận

T5, 29/03/2018 - 09:01 -- tuanvq

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý tại tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Bình Thuận (Kế hoạch số 03/KH-CTGPL ngày 07/3/2018 và Quyết định số 09/QĐ-CTGPL ngày 07/3/2018 của Cục Trợ giúp pháp lý), trong hai ngày 19 và 20/3/2018, Đoàn công tác của Cục Trợ giúp pháp lý gồm đồng chí Cù Thu Anh – Phó Cục trưởng làm Trưởng đoàn và các thành viên: đồng chí Nguyễn Thị Thanh – Kế toán trưởng; đồng chí Trần Thị Phượng – Chuyên viên Phòng Chính sách và Quản lý nghiệp vụ trợ giúp pháp lý; đồng chí Đặng Thanh Nga – Chuyên viên Văn phòng Cục Trợ giúp pháp lý đã thực hiện kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý tại tỉnh Lâm Đồng và Bình Thuận. Đoàn kiểm tra đã nghe đại diện Lãnh đạo Sở Tư pháp, Lãnh đạo Trung tâm TGPL các tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận báo cáo về kết quả công tác quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý; kết quả triển khai thực hiện các hoạt động trợ giúp pháp lý từ 01/01/2016 – 31/12/2017 và 02 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn tỉnh, những khó khăn, vướng mắc, những đề xuất, kiến nghị của địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện công tác trợ giúp pháp lý.

Sau khi nghe báo cáo, đồng chí Phó Cục trưởng Cù Thu Anh và từng thành viên trong Đoàn kiểm tra đã có những trao đổi, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, giải đáp cụ thể đối với từng vướng mắc, đề xuất, kiến nghị của Sở Tư pháp, Trung tâm trợ giúp pháp lý các tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận. Đồng thời, Đoàn kiểm tra đã thực hiện kiểm tra một số hồ sơ vụ việc trợ giúp pháp lý đã được các Trung tâm thực hiện trong các năm 2016, 2017 và 02 tháng đầu năm 2018 cũng như kiểm tra tình hình sử dụng kinh phí do Trung ương hỗ trợ, ngân sách địa phương cấp cho hoạt động trợ giúp pháp lý…

Hình ảnh tại buổi làm việc

Trong quá trình kiểm tra, Đoàn đã ghi nhận cố gắng của các Trung tâm trong việc triển khai Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tại tỉnh Lâm Đồng, Đoàn nhận thấy chất lượng một số vụ việc được nâng cao: bản luật cứ của Trợ giúp viên pháp lý trong một số vụ việc tố tụng đã đưa ra những căn cứ pháp lý để bào chữa, bảo vệ quyền lợi cho người được trợ giúp pháp lý theo hướng giảm hình phạt và đã được Tòa án chấp nhận tại bản án; tỉnh Bình Thuận đã thực hiện rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động và thực hiện giải thể 17/17 Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh. Đoàn kiểm tra cũng đã nêu lên những tồn tại, những hạn chế mà Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Lâm Đồng và Bình Thuận cần khắc phục trong thời gian tới: đặc biệt cần chú trọng tăng cường thực hiện vụ việc tham gia tố tụng để hoàn thành chỉ tiêu được giao; có những hình thức truyền thông về TGPL sáng tạo, linh hoạt, phù hợp với tình hình địa phương để nâng cao số vụ việc trợ giúp pháp lý trong thời gian tới, đặc biệt là các vụ việc tham gia tố tụng; có kế hoạch nâng cao năng lực cho đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý để đáp ứng nhu cầu trợ giúp pháp lý ngày càng cao của người dân…

Hình ảnh tại buổi làm việc

Đồng thời Đoàn kiểm tra cũng đưa ra một số giải pháp cần thực hiện để kịp thời triển khai có hiệu quả Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và các văn bản hướng dẫn, về việc chuẩn bị kỹ lưỡng để đáp ứng nhu cầu trợ giúp pháp lý của người dân trên địa bàn khi đối tượng trợ giúp pháp lý sẽ tăng lên nhiều.

Trên tinh thần làm việc nghiêm túc, thống nhất giữa Đoàn kiểm tra và Sở Tư pháp, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tại 02 tỉnh Lâm Đồng và Bình Thuận, hai địa phương đã tiếp thu ý kiến của Đoàn kiểm tra về một số thiếu sót, hạn chế cần khắc phục và biểu thị quyết tâm phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng trong năm 2018 để nâng cao hiệu quả hoạt động trợ giúp pháp lý tại địa phương trong thời gian tới./.                   

                                                          Trần Phượng

Phòng Chính sách và Quản lý nghiệp vụ trợ giúp pháp lý