Luôn luôn đi cùng dân
Đường dây nóng: 024. 3733.43.09; 0888509566

Đoàn Kiểm tra Cục Trợ giúp pháp lý kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý tại tỉnh Quảng Ninh

T4, 06/03/2019 - 10:47 -- vananh820

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2019 của Cục Trợ giúp pháp lý đã được Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt (kèm theo Quyết định số 140/QĐ-BTP ngày 24/01/2019), ngày 21/02/2019, Cục Trợ giúp pháp lý ban hành Kế hoạch số 03/KH-CTGPL về kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý tại tỉnh Quảng Ninh và Quyết định số 13/QĐ-CTGPL về thành lập Đoàn kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý tại tỉnh Quảng Ninh.

Đoàn kiểm tra do đồng chí Nguyễn Thị Minh - Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý làm trưởng đoàn và các thành viên đại diện các đơn vị thuộc Cục đã thực hiện kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý tại tỉnh Quảng Ninh vào ngày 01/3/2019. Đoàn đã nghe đại diện Lãnh đạo Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh báo cáo về kết quả công tác quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý; kết quả triển khai thực hiện các hoạt động trợ giúp pháp lý từ 01/4/2017 đến hết tháng 12/2018 trên địa bàn tỉnh, những khó khăn, vướng mắc, những đề xuất, kiến nghị của địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện công tác trợ giúp pháp lý. 

Sau khi nghe báo cáo, đồng chí Trưởng đoàn và từng thành viên trong đoàn kiểm tra đã có những trao đổi, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, giải đáp cụ thể đối với từng vướng mắc, đề xuất, kiến nghị của Sở Tư pháp, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Quảng Ninh trong việc lựa chọn, ký hợp đồng người thực hiện trợ giúp pháp lý, tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý; triển khai phần mềm về quản lý tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý; các vấn đề khác liên quan đến tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý. Đồng thời, Đoàn kiểm tra đã nghe đại diện của các cơ quan tiến hành tố tụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (Công an, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh) trao đổi về công tác phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng,… Kết thúc buổi làm việc, đại diện Đoàn kiểm trađã trao đổi một số vấn đề như: Quảng Ninh là tỉnh có nhiều thuận lợi về địa lý, kinh phí cũng được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh rất quan tâm, bố trí đầy đủ do vậy, thời gian tới, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Quảng Ninh cần chủ động hơn trong việc thực hiện trợ giúp pháp lý nhằm bảo đảm hiệu quả hoạt động trên địa bàn, có những hình thức truyền thông về trợ giúp pháp lý sáng tạo, linh hoạt, phù hợp với tình hình địa phương để nâng cao số vụ việc trợ giúp pháp lý trong thời gian tới, đặc biệt là các vụ việc tham gia tố tụng; có kế hoạch nâng cao năng lực cho đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý để đáp ứng nhu cầu trợ giúp pháp lý ngày càng cao của người dân… Trên tinh thần làm việc nghiêm túc, thống nhất giữa Đoàn kiểm tra và Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh đã tiếp thu ý kiến của Đoàn kiểm tra về một số hạn chế cần khắc phục để nâng cao hiệu quả hoạt động trợ giúp pháp lý tại địa phương trong thời gian tới./.