Luôn luôn đi cùng dân
Đường dây nóng: 024. 3733.43.09; 0888509566

Đoàn Kiểm tra Cục Trợ giúp pháp lý kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý tại tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng và Bến Tre

T5, 01/11/2018 - 15:40 -- tuanvq

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý tại tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng và Bến Tre (Kế hoạch số 21/KH-CTGPL ngày 15/10/2018 và Quyết định số 39/QĐ-CTGPL ngày 15/10/2018 của Cục Trợ giúp pháp lý), từ ngày 22/10 đến ngày 25/10/2018, Đoàn công tác của Cục Trợ giúp pháp lý do đồng chí Nguyễn Thị Minh - Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý làm trưởng đoàn và các thành viên đại diện các đơn vị thuộc Cục đã thực hiện kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý tại tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng và Bến Tre. Đoàn kiểm tra đã nghe đại diện Lãnh đạo Sở Tư pháp, Lãnh đạo Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước các tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng và Bến Tre báo cáo về kết quả công tác quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý; kết quả triển khai thực hiện các hoạt động trợ giúp pháp lý từ 01/01/2016 - 30/09/2018 trên địa bàn tỉnh, những khó khăn, vướng mắc, những đề xuất, kiến nghị của địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện công tác trợ giúp pháp lý.

Sau khi nghe báo cáo, đồng chí Trưởng đoàn và từng thành viên trong đoàn kiểm tra đã có những trao đổi, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, giải đáp cụ thể đối với từng vướng mắc, đề xuất, kiến nghị của Sở Tư pháp, Trung tâm trợ giúp pháp lý các tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng và Bến Tre. Đồng thời, Đoàn kiểm tra đã thực hiện kiểm tra một số hồ sơ nghiệp vụ và hồ sơ thanh toán vụ việc trợ giúp pháp lý đã được các Trung tâm thực hiện trong các năm 2016, 2017 và 09 tháng đầu năm 2018 cũng như kiểm tra tình hình sử dụng kinh phí do Trung ương hỗ trợ, ngân sách địa phương cấp cho hoạt động trợ giúp pháp lý…

Trong quá trình kiểm tra, Đoàn đã ghi nhận cố gắng của các Trung tâm trong việc triển khai Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trà Vinh là một trong những tỉnh có số vụ việc tham gia tố tụng tăng so với năm trước, đã triển khai các văn bản về TGPL của trung ương đầy đủ. Trung tâm đã rà soát, đánh giá kết quả hoạt động của 02 Chi nhánh, từ đó tham mưu cho Sở Tư pháp sáp nhập 02 Chi nhánh thành 01 Chi nhánh với tên gọi Chi nhánh trợ giúp pháp lý số 01 đặt tại huyện Trà Cú.  

Tại Sóc Trăng, Đoàn nhận thấy kinh phí cấp cho hoạt động nghiệp vụ TGPL năm sau cao hơn năm trước trong 03 năm gần đây, cơ bản đã triển khai các văn bản về TGPL của Trung ương ban hành.

Hình ảnh làm việc tại tỉnh Sóc Trăng

Bến Tre đã triển khai các văn bản về TGPL của trung ương kịp thời, đầy đủ; là một trong những tỉnh thực hiện tốt vụ việc tham gia tố tụng, chất lượng một số vụ việc được nâng cao: ý kiến, quan điểm của Trợ giúp viên pháp lý trong một số vụ việc tham gia tố tụng đã được cơ quan điều tra đưa ra bản kết luận điều tra giảm hình phạt (chuyển tội danh, chuyển khung hình phạt) cho người được trợ giúp pháp lý so với quyết định khởi tố.  

Hình ảnh làm việc tại tỉnh Bến Tre

Đoàn kiểm tra cũng đã nêu lên những tồn tại, hạn chế mà Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng và Bến Tre cần khắc phục trong thời gian tới: đặc biệt cần chủ động lập dự toán kinh phí để triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn để đáp ứng nhu cầu trợ giúp pháp lý của người dân trên địa bàn khi đối tượng trợ giúp pháp lý sẽ tăng lên nhiều; có những hình thức truyền thông về trợ giúp pháp lý sáng tạo, linh hoạt, phù hợp với tình hình địa phương để nâng cao số vụ việc trợ giúp pháp lý trong thời gian tới, đặc biệt là các vụ việc tham gia tố tụng; có kế hoạch nâng cao năng lực cho đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý để đáp ứng nhu cầu trợ giúp pháp lý ngày càng cao của người dân…

Trên tinh thần làm việc nghiêm túc, thống nhất giữa Đoàn kiểm tra và Sở Tư pháp, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tại 03 tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng và Bến Tre, ba địa phương đã tiếp thu ý kiến của Đoàn kiểm tra về một số thiếu sót, hạn chế cần khắc phục để nâng cao hiệu quả hoạt động trợ giúp pháp lý tại địa phương trong thời gian tới./.  

Thúy Lê