Luôn luôn đi cùng dân
Đường dây nóng: 024. 3733.43.09; 0888509566

Đoàn kiểm tra về công tác trợ giúp pháp lý tại tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Vĩnh Long

T3, 31/10/2017 - 15:44 -- dongnv

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2017 được Lãnh đạo Bộ phê duyệt, Cục Trợ giúp pháp lý đã thành lập Đoàn kiểm tra về công tác trợ giúp pháp lý tại tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Vĩnh Long (Quyết định số 28/QĐ-CTGPL ngày 10/10/2017). Đoàn kiểm tra do Bà Nguyễn Thị Minh – Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra về công tác trợ giúp pháp lý tại tỉnh Bạc Liêu vào ngày 27/10/2017 và tại tỉnh Vĩnh Long vào ngày 30/10/2017.

Sau khi nghe báo cáo của Sở Tư pháp và Trung tâm trợ giúp pháp lý về các nội dung thực trạng triển khai Luật TGPL 2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Đề án đổi mới công tác TGPL giai đoạn 2015 - 2025, Quyết định số 59/2012/QĐ-TTG ngày 24/12/2012, Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg ngày 08/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ và nắm bắt những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, bất cập, tồn tại, hạn chế, đồng thời dự kiến các công việc chuẩn bị triển khai Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 tại địa phương, Đoàn kiểm tra đã có trao đổi, thảo luận về các khó khăn, vướng mắc và giải đáp những kiến nghị của địa phương. Đồng thời, Đoàn kiểm tra đã thực hiện kiểm tra việc lưu trữ hồ sơ vụ việc; kiểm tra nội dung một số hồ sơ vụ việc TGPL đã được Trung tâm thực hiện trong năm 2015, năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2017,…

Hình ảnh tại buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Cục trưởng Nguyễn Thị Minh cũng đã ghi nhận những kết quả công tác trợ giúp pháp lý tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Vĩnh Long đã đạt được trong thời gian qua và đề nghị Lãnh đạo Sở Tư pháp tiếp tục quan tâm, chủ động trong việc tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn bị các nguồn lực cần thiết để triển khai Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 có hiệu quả. Đồng thời, đề nghị Trung tâm trợ giúp pháp lý cần chủ động hơn nữa để bảo đảm quyền được trợ giúp pháp lý của người dân trên địa bàn, tránh bỏ sót người có nhu cầu được trợ giúp pháp lý; tăng cường sự kết nối với Cục Trợ giúp pháp lý để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Đặc biệt, từng Trợ giúp viên pháp lý cần nâng cao nhận thức, tiếp tục chủ động trau dồi kiến thức, kỹ năng hành nghề để đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của công việc./.

Thanh Trịnh