Luôn luôn đi cùng dân
Đường dây nóng: 024. 3733.43.09; 0888509566

Đoàn kiểm tra về công tác trợ giúp pháp lý tại tỉnh Hà Tĩnh

T2, 31/07/2017 - 16:50 -- tuanvq

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2017 đã được Lãnh đạo Bộ phê duyệt, ngày 28/7/2017, Đoàn kiểm tra của Cục Trợ giúp pháp lý - Bộ Tư pháp do ông Cù Thu Anh – Phó Cục trưởng làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra về công tác trợ giúp pháp lý tại tỉnh Hà Tĩnh nhằm đánh giá thực trạng triển khai thực hiện Luật TGPL 2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành, việc triển khai thực hiện Đề án đổi mới công tác TGPL giai đoạn 2015 - 2025, chính sách giảm nghèo, triển khai kế hoạch hoạt động theo Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg ngày 08/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ và nắm bắt những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, bất cập, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, đồng thời dự kiến những nhiệm vụ địa phương cần thực hiện để triển khai Luật Trợ giúp pháp lý vừa được Quốc hội khóa 14 thông qua tại kỳ họp thứ 3 ngày 20/6/2017.

Đoàn kiểm tra đã nghe lãnh đạo Trung tâm TGPL tỉnh Hà Tĩnh báo cáo về thực trạng tổ chức bộ máy của Trung tâm trợ giúp pháp lý, thực trạng và nhu cầu về nguồn lực cho hoạt động trợ giúp pháp lý tại địa phương, kết quả hoạt động trợ giúp pháp lý từ năm 2015 đến hết 6 tháng đầu năm 2017, các điều kiện bảo đảm cho hoạt động trợ giúp pháp lý, tình hình sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước cho hoạt động trợ giúp pháp lý tại Trung tâm trợ giúp pháp lý… Đồng thời, Đoàn kiểm tra đã thực hiện kiểm tra việc lưu trữ hồ sơ vụ việc; kiểm tra nội dung một số hồ sơ vụ việc TGPL đã được Trung tâm thực hiện trong năm 2016; kiểm tra tình hình sử dụng kinh phí do Trung ương hỗ trợ, ngân sách địa phương cấp cho hoạt động TGPL,… Qua kiểm tra các thành viên trong Đoàn đã nêu lên những kết quả đạt được (như: tham mưu ban hành các văn bản triển khai thực hiện Luật TGPL và các văn bản hướng dẫn thi hành tại địa phương; vụ việc tham gia tố tụng ngày càng tăng; 100% Trợ giúp viên pháp lý trong 6 tháng đầu năm đã đạt được chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng của năm; công tác phối hợp với liên ngành ngày càng tiến triển…) và một số hạn chế mà Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Hà Tĩnh cần khắc phục trong thời gian tới.

Buổi làm việc tại Sở Tư pháp tỉnh Hà Tĩnh

Đoàn kiểm tra đã có buổi làm việc với đại diện của Sở Tư pháp gồm ông Nguyễn Thanh Hải – Phó Giám đốc Sở Tư pháp, lãnh đạo các đơn vị thuộc Sở có liên quan đến công tác quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý tại địa phương. Sau khi nghe báo cáo, Đoàn kiểm tra đã có những trao đổi, hướng dẫn, giải đáp đối với từng khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị của Sở Tư pháp, Trung tâm TGPL tỉnh Hà Tĩnh.

Đồng chí Cù Thu Anh phát biểu tại buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Cục trưởng Cù Thu Anh đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả công tác trợ giúp pháp lý tỉnh Hà Tĩnh đã đạt được trong thời gian qua và hướng khắc phục những điểm còn tồn tại; mong rằng trong thời gian tới UBND tỉnh, Sở Tư pháp tiếp tục quan tâm đến công tác trợ giúp pháp lý. Đồng thời, ông Cù Thu Anh cũng đề nghị Sở Tư pháp chủ động trong việc tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn bị các nguồn lực cần thiết để triển khai Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 có hiệu quả./.

Phòng Quản lý chất lượng TGPL

Cục Trợ giúp pháp lý