Luôn luôn đi cùng dân
Đường dây nóng: 024. 3733.43.09; 0888509566

Đoàn Kiểm tra về tình hình tổ chức, hoạt động của Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, Tư pháp - Hộ tịch cấp xã và công tác trợ giúp pháp lý tại tỉnh Ninh Thuận

T6, 08/06/2018 - 15:33 -- tuanvq

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra tình hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, ngành Tư pháp năm 2018 (ban hành kèm theo Quyết định số 1023/QĐ-BTP ngày 09/5/2018), Bộ Tư pháp đã thành lập Đoàn kiểm tra tình hình tổ chức, hoạt động của Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, Tư pháp - Hộ tịch cấp xã và công tác trợ giúp pháp lý tại tỉnh Ninh Thuận vào ngày (Quyết định số 1165/QĐ-BTP ngày 23/5/2018) do Bà Nguyễn Thị Minh, Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý làm Trưởng đoàn, Ông Nguyễn Ngọc Vũ, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ làm Phó Trưởng đoàn và đại diện Cục Công tác phía Nam, các chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Trợ giúp pháp lý là thành viên. Về phía địa phương có sự tham dự của Đồng chí Đào Trọng Định, Giám đốc Sở Tư pháp và đại diện các Sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.

Sau khi giới thiệu thành phần buổi làm việc, đại diện Sở Tư pháp báo cáo về hai nội dung như sau: nội dung I về công tác trợ giúp pháp lý: (1) việc triển khai Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn thi hành như công tác tham mưu văn bản chỉ đạo, điều hành; kết quả thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý; hoạt động truyền thông về trợ giúp pháp lý. (2) Các hoạt động triển khai Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và các văn bản hướng dẫn chi tiết, trong đó nêu các hoạt động đã triển khai (như ban hành kế hoạch và hội nghị triển khai Luật Trợ giúp pháp lý…) và dự kiến các hoạt động triển khai (như rà soát luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, người được trợ giúp pháp lý…). (3) Việc triển khai Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015 - 2025. (4) Kết quả hoạt động phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tại địa phương. Tại nội dung II về tình hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp địa phương, đại diện Sở Tư pháp đã báo cáo về tình hình phổ biến, quán triệt và kết quả thực hiện Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp và công tác tư pháp cấp xã.

Hình ảnh tại buổi làm việc

Tại mỗi nội dung, đại diện Sở Tư pháp đều nêu những mặt đạt được và những khó khăn, hạn chế và đề xuất, kiến nghị. Bên cạnh đó, các thành viên tham dự đã trao đổi, giải trình với Đoàn Kiểm tra về những vấn đề có liên quan đến tình hình tổ chức, hoạt động của Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, Tư pháp - Hộ tịch cấp xã và công tác trợ giúp pháp lý. Sau khi nghe báo cáo của địa phương về các nội dung nêu trên, thành viên của Đoàn đã có trao đổi, thảo luận với các đại diện của địa phương về các khó khăn, vướng mắc và giải đáp những kiến nghị của địa phương.

Kết thúc buổi làm việc, thay mặt Đoàn kiểm tra, đồng chí Nguyễn Thị Minh - Trưởng đoàn và đồng chí Nguyễn Ngọc Vũ - Phó Trưởng đoàn đã ghi nhận những kết quả đạt được của tỉnh Ninh Thuận trong công tác tổ chức, hoạt động của Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, Tư pháp - Hộ tịch cấp xã và công tác trợ giúp pháp lý.

Đồng thời, Đoàn kiểm tra cũng đã ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của địa phương và sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền để có hướng giải quyết trong thời gian tới. Đoàn cũng đề nghị Sở Tư pháp tỉnh trong thời gian tới cần tiếp tục quan tâm và tăng cường sự chủ động trong công tác tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp và công tác trợ giúp pháp lý.

Thanh Trịnh