Luôn luôn đi cùng dân
Đường dây nóng: 024. 3733.43.09; 0888509566

Đôn đốc địa phương triển khai Hệ thống Quản lý tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý

T6, 29/11/2019 - 14:15 -- phuongthao

Qua theo dõi tình hình cập nhật và triển khai Hệ thống Quản lý tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý (Hệ thống), trong tuần từ 21/11/2019 đến 27/11/2019, đã có 30/63 Trung tâm cập nhật thông tin việc/vụ việc TGPL thụ lý và thông tin về tổ chức, cán bộ lên Hệ thống (Số liệu cụ thể ở file đính kèm) 

Để có cơ sở theo dõi, thống kê, báo cáo về công tác TGPL trên phạm vi toàn quốc, Trung tâm Thông tin, dữ liệu trợ giúp pháp lý - Cục Trợ giúp pháp lý đề nghị các Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh/thành phố thường xuyên cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin việc/ vụ việc TGPL và thông tin về tổ chức, cán bộ… lên Hệ thống.

 Mọi vấn đề cần trao đổi, vui lòng liên hệ: Trung tâm Thông tin, dữ liệu trợ giúp pháp lý - Cục Trợ giúp pháp lý, số điện thoại: 024 32321529, email: trungtamtttgpl@gmail.com.

 Trân trọng!

 

 

File đính kèm: