Luôn luôn đi cùng dân
Đường dây nóng: 024. 3733.43.09; 0888509566

Hoạt động của cục

Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý: Khai mạc Hội nghị tập huấn kỹ năng tham gia tố tụng hình sự và dân sự thông qua các tình huống và vụ án cụ thể

T5, 04/06/2015 - 16:08 -- dongnv

Tham gia báo cáo tại Hội nghị là các luật sư Trương Thị Hòa (kỹ năng tham gia tố tụng hình sự) và luật sư Phạm Thị ngọt (kỹ năng tham gia tố tụng dân sự). Đây là các luật sư có kinh nghiệm thực tiễn phong phú và đạo đức nghề nghiệp trong sáng.

Tiếng Việt

Giới thiệu về một số nội dung của “Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015 – 2025”

T4, 03/06/2015 - 10:36 -- dongnv

Ngày 01/6/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 749/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015 - 2025 (sau đây gọi tắt là Đề án). Đề án ra đời tạo cơ sở pháp lý cho việc nâng cao chất lượng công tác trợ giúp pháp lý trong thời gian tới.

Tiếng Việt

Cục TGPL thực hiện khảo sát tình hình thực hiện Luật TGPL và nhu cầu TGPL của một số đối tượng đặc thù tại 02 tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang

T3, 26/05/2015 - 09:43 -- dongnv

Ngày 18/5/2015, Đoàn công tác làm việc với lãnh đạo Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Bắc Giang; các Trưởng Chi nhánh, Phó Trưởng Chi nhánh; các Trợ giúp viên pháp lý, Cộng tác viên TGPL; Luật sư của các tổ chức tham gia TGPL trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Tiếng Việt

Hội nghị về đổi mới công tác Trợ giúp pháp lý và phương pháp đánh giá chất lượng vụ việc Trợ giúp pháp lý

T5, 26/03/2015 - 17:15 -- dongnv

Thực hiện Kế hoạch công tác trợ giúp pháp lý (TGPL) năm 2015 và Chương trình Đối tác tư pháp 2014 - 2015, ngày 24/3/2015, Cục Trợ giúp pháp lý tổ chức Hội nghị về đổi mới công tác TGPL và phương pháp đánh giá chất lượng vụ việc TGPL tại Hà Nội.

Tiếng Việt

Cục Trợ giúp pháp lý tổ chức hội nghị triển khai công tác năm 2015

T5, 12/02/2015 - 10:48 -- dongnv

Chiều ngày 10/02/2015, Cục Trợ giúp pháp lý đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác trợ giúp pháp lý năm 2014 nhằm đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ đã được giao và bàn phương hướng công tác trong năm 2015.

Tiếng Việt

Khai mạc lớp bồi dưỡng nguồn trợ giúp viên pháp lý khóa XIV tại Hà Nội

T4, 17/12/2014 - 15:02 -- dongnv

Thực hiện Kế hoạch trợ giúp pháp lý năm 2014 đã được lãnh đạo Bộ Tư pháp phê duyệt, sáng ngày 16/12/2014, Cục Trợ giúp pháp lý khai mạc Lớp Bồi dưỡng nguồn Trợ giúp pháp lý khóa XIV tại Hà Nội.

Tiếng Việt

Cục Trợ giúp pháp lý tổ chức hội nghị về chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý

T3, 09/12/2014 - 09:56 -- dongnv

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2014 đã được lãnh đạo Bộ Tư pháp phê duyệt, ngày 05/12/2014, Cục Trợ giúp pháp lý tổ chức hội nghị về chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý và định hướng đổi mới hoạt động quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý.

Tiếng Việt

Kiểm tra việc thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý và chương trình giảm nghèo tại các tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng

T3, 25/11/2014 - 15:52 -- dongnv

              Đoàn kiểm tra do Ông Cù Thu Anh – Phó Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý làm Trưởng đoàn; thành viên gồm có: Bà Lê Thị Thanh Hà, Bà Trần Thị Phượng – chuyên viên Phòng Quản lý nghiệp vụ, Bà Bùi Như Lan – chuyên viên Phòng Quản lý chất lượng vụ việc TGPL.

Tiếng Việt

Trang

Đăng kí nhận RSS - Hoạt động của cục