Luôn luôn đi cùng dân
Đường dây nóng: 024. 3733.43.09; 0888509566

Hoạt động của địa phương

Những kết quả nổi bật trong công tác trợ giúp pháp lý 6 tháng đầu năm 2017 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

T2, 24/07/2017 - 09:06 -- tuanvq

Thực hiện kế hoạch công tác của Ngành Tư pháp Ninh Bình và kế hoạch hoạt động trợ giúp pháp lý (TGPL) trên địa bàn tỉnh; được sự quan tâm chỉ đạo của Cục TGPL – Bộ Tư pháp, Lãnh đạo Sở Tư pháp, sự phối kết hợp của các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh, bám sát chương trình công tác của Bộ Tư pháp, tình hình kinh tế - xã hội của địa phương, phát huy những kết quả đạt được của năm 2016, ngay từ đầu năm 2017, Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh Ninh Bình (Trung tâm) đã triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ được giao theo chức năng của đơn vị, xây dựng chương trình kế hoạch công tác năm, kế h

Tiếng Việt

TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CAO BẰNG – HÀNH TRÌNH CỦA NHỮNG BƯỚC CHÂN KHÔNG MỎI

T2, 24/07/2017 - 09:03 -- tuanvq

Xác định đặc thù của một tỉnh miền núi, vùng cao với số lượng người được trợ giúp pháp lý là người dân tộc thiểu số chiếm số lượng lớn, địa bàn sinh sống của những đối tượng trên rất rộng, việc tiếp cận các dịch vụ pháp lý của bà con hết sức khó khăn. nên ngay từ khi thành lập (năm 1998) đến nay, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Cao Bằng luôn ưu tiên tổ chức các hoạt động trợ giúp pháp lý tại cơ sở, trực tiếp đến với người dân.

Tiếng Việt

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK

T4, 28/06/2017 - 16:07 -- tuanvq

Hưởng ứng phong trào thi đua cao điểm lập thành tích hướng tới kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Tổ chức Trợ giúp pháp lý (06/9/1997 - 06/9/2017) và triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch trợ giúp pháp lý năm 2017 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước; trong Quý II/2017, Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh Đắk Lắk đã thụ lý và thực hiện trợ giúp pháp lý 400 vụ việc cho 382 đối tượng (90 đối tượng thuộc hộ nghèo, 153 đối tượng vừa là người nghèo vừa là người dân tộc thiểu số, 102 người dân tộc thiểu số, 09 đối tượng là người có công, 02 đối tượng là trẻ em, 02 người khuyết tậ

Tiếng Việt

Kết quả trợ giúp pháp lý 6 tháng đầu năm 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

T3, 27/06/2017 - 15:20 -- tuanvq

Được sự quan tâm chỉ đạo của Cục Trợ giúp pháp lý, Lãnh đạo Sở Tư pháp, các ban ngành đoàn thể trên địa bàn tỉnh, cùng với việc bám sát Chương trình công tác của Bộ tư pháp, tình hình kinh tế - xã hội của địa phương và phát huy kết quả đã đạt được trong năm 2016, ngay từ đầu năm Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Quảng Ninh đã triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ được giao, xây dựng chương trình kế hoạch công tác, phân công nhiệm vụ tới từng cán bộ của Trung tâm nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, chất lượng công việc như:

Tiếng Việt

Thái Nguyên đẩy mạnh trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng

T2, 15/05/2017 - 14:47 -- tuanvq

Hưởng ứng phong trào thi đua cao điểm lập thành tích và tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 20 năm ngày thành lập tổ chức Trợ giúp pháp lý (06/9/1997-06/9/2017). Từ ngày 10/4/2017 đến ngày 31/5/2017 Công an tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp – Cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp liên ngành về Trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Thái Nguyên tổ chức 8 hội nghị tập huấn các nội dung cơ bản về nghiệp vụ và trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng cho gần 1.200 Điều tra viên và các cán bộ chiến sỹ.

 

Tiếng Việt

Trung tâm TGPL nhà nước và Đoàn Luật sư xây dựng Quy chế phối hợp về hoạt động TGPL của luật sư

T5, 11/05/2017 - 14:55 -- tuanvq

Nhằm mục đích tăng cường phối hợp giữa Trung tâm và Đoàn Luật sư trong việc quản lý luật sư thực hiện TGPL theo quy định của pháp luật trợ giúp pháp lý (viết tắt là TGPL) và pháp luật luật sư nhằm cung cấp dịch vụ TGPL kịp thời, bảo đảm chất lượng cho người được TGPL; thực hiện sự chỉ đạo của Lãnh đạo Sở Tư pháp, ngày 07 tháng  3 năm 2017, Trung tâm TGPL nhà nước và Đoàn Luật sư tỉnh Tây Ninh thống nhất ban hành Quy chế số 27/QCPH-TTTGPL-ĐLS phối hợp về hoạt động TGPL của luật sư.

Tiếng Việt

VĨNH PHÚC: TĂNG CƯỜNG PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH VỀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ TRONG HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG

T6, 31/03/2017 - 10:47 -- tuanvq

Bằng việc cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí, hoạt động TGPL hằng năm đã giúp cho hàng nghìn người nghèo, đối tượng chính sách và các đối tượng yếu thế khác tiếp cận dễ dàng và sử dụng dịch vụ pháp lý miễn phí để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình khi có những hành vi vi phạm pháp luật làm phương hại. Tùy vào vụ việc cụ thể của người được TGPL mà người thực hiện TGPL thực hiện bằng các hình thức như: tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng và các hình thức trợ giúp khác theo quy định của pháp luật.

Tiếng Việt

Hội nghị triển khai Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg ngày 08/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

T4, 22/03/2017 - 09:36 -- tuanvq

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg ngày 08/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020 và hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình (sau đây gọi là Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg) trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trợ giúp pháp lý (TGPL) tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn hướng đến bảo vệ tốt nhất các quyền và lợi ích hợp pháp của

Tiếng Việt

Tăng cường công tác tố tụng trong hoạt động TGPL trên địa bàn tỉnh Lào Cai

T2, 13/03/2017 - 10:29 -- tuanvq

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2016 đã được Giám đốc Sở Tư pháp phê duyệt tại Quyết định số 132/QĐ-STP ngày 29/12/2015, Trung tâm đã triển khai đồng bộ các hoạt động TGPL tới toàn thể cán bộ Trung tâm và các Chi nhánh, đặc biệt chú trọng tới hoạt động tham gia tố tụng để đại diện, bào chữa cho các đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với dịch vụ TGPL.

Tiếng Việt

Quảng Nam: TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH 32/2016/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CHO NGƯỜI NGHÈO, ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ NĂM 2017

T6, 24/02/2017 - 11:02 -- tuanvq

Ngay từ đầu năm Sở Tư pháp tỉnh đã phê duyệt Kế hoạch số 02/KH-TGPL ngày 06/2/2017 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý (TGPL) triển khai thực hiện Quyết định 32/2016 ngày 8/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách TGPL cho 133 xã thuộc 3 huyện nghèo, các xã nghèo, các thôn bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh

Tiếng Việt

Trang

Đăng kí nhận RSS - Hoạt động của địa phương