Luôn luôn đi cùng dân
Đường dây nóng: 024. 3733.43.09; 0888509566

Hoạt động của địa phương

Thực trạng và giải pháp hoạt động truyền thông về trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

T2, 02/07/2018 - 10:36 -- tuanvq

Trợ giúp pháp lý là việc cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người được trợ giúp pháp lý trong vụ việc trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật trợ giúp pháp lý, góp phần bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật.

Tiếng Việt

Trà Vinh tổ chức Hội nghị tập huấn tăng cường năng lực cho người thực hiện trợ giúp pháp lý năm 2018

T4, 23/05/2018 - 09:03 -- tuanvq

Để triển khai chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo, ấp đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh một cách đồng bộ và có hiệu quả theo Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 09/5/2018, Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh tổ chức Hội nghị tập huấn tăng cường năng lực cho người thực hiện trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2018.

Tiếng Việt

Chủ tịch UBND tỉnh Đăk Lắk ban hành Chỉ thị triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 trên địa bàn tỉnh

T2, 16/04/2018 - 10:56 -- tuanvq

Để triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 kịp thời, đồng bộ và có hiệu quả theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1355/QĐ-TTg  ngày 12/9/2017 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, ngày 20/3/2018, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 trên địa bàn tỉnh, trong đó yêu cầu các Sở, ban, ngành ở tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai một số nhiệm vụ sau:

Tiếng Việt

Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tập huấn Luật trợ giúp pháp lý năm 2017 cho đội ngũ người tiến hành tố tụng.

T4, 14/03/2018 - 16:38 -- tuanvq

Tham dự Hội nghị có các đồng chí là thành viên,  Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Bắc Kạn; Thành viên Tổ giúp việc; Đoàn Luật sư tỉnh Bắc Kạn; Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Kạn; Lãnh đạo các Phòng PC 45, PC47, PA92 - Công an tỉnh; Phòng Bổ trợ Tư pháp - Sở Tư pháp; Công an, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các huyện, thành phố;  Điều tra viên, Luật sư - Cộng tác viên, Trợ giúp viên pháp lý, chuyên viên của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước.

Tiếng Việt

Một năm hoạt động sôi nổi của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Quảng Nam

T2, 08/01/2018 - 14:46 -- tuanvq

Năm 2017 Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Quảng Nam đã thực hiện nhiều nội dung quan trọng liên quan đến hoạt động Trợ giúp pháp lý( TGPL):năm 2017 là năm thứ hai thực hiện Quyết định số 749QĐ/TTg ngày 1/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới công tác TGPL giai đoạn 2015-2025; đây cũng là năm thứ hai thực hiện chủ trương của Bộ Tư pháp về khoán vụ việc tham gia tố tụng cho đội ngũ Trợ giúp viên pháp lý; là năm đầu tiên thực hiện quyết định  số 32/QĐ/TTg ngày 8/8/2016 về chính sách TGPL cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số các huyện nghèo, xã nghèo, thôn bản đặc biệt khó kh

Tiếng Việt

NINH THUẬN TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NĂM 2017

T2, 08/01/2018 - 11:16 -- tuanvq

Thực hiện Quyết định số 1355/QĐ-TTg ngày 12/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ  ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý, ngày 31/10/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 4536/KH-UBND triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Trên cơ sở đó, được sự ủy quyền của UBND tỉnh Ninh Thuận, ngày 29/12/2017 Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận long trọng tổ chức Hội nghị triển khai Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017.

Tiếng Việt

Công tác trợ giúp pháp lý của tỉnh Đắk Lắk năm 2017 - Một năm hoạt động hiệu quả

T5, 14/12/2017 - 16:35 -- tuanvq

Công tác TGPL trong năm qua đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận so với các năm gần đây, đặc biệt là đối với hoạt động tham gia tố tụng, thể hiện qua  số lượng vụ việc tham gia tố tụng do Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh thụ lý và giải quyết hoàn thành tăng gấp 1,5 so với năm 2016, trong đó, vụ việc tham gia tố tụng của Trợ giúp viên pháp lý thực hiện gấp 02 lần Luật sư; chất lượng vụ việc TGPL ngày được nâng lên; Trung tâm đã bảo đảm đáp ứng 100% nhu cầu TGPL của người được TGPL.

Tiếng Việt

BÌNH ĐỊNH TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG THAM GIA TỐ TỤNG TRONG TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

T6, 24/11/2017 - 09:19 -- tuanvq

Xác định nhiệm vụ trọng tâm công tác trợ giúp pháp lý năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Định là tiếp tục tăng cường hoạt động tham gia tố tụng cho người được trợ giúp pháp lý (TGPL). Qua đó, ngay từ đầu năm cán bộ viên chức của Trung tâm và các Chi nhánh đã xác định trách nhiệm của mình, trong việc tổ chức các hoạt động TGPL nói chung, nhưng chủ yếu tập trung cho hoạt động tham gia tố tụng.

Tiếng Việt

Nhìn lại một năm hoạt động trợ giúp pháp lý Quảng Ngãi

T6, 24/11/2017 - 09:19 -- tuanvq

Tiếp tục pháp huy những kết quả đã đạt được của năm 2016, trong năm 2017 được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Cục Trợ giúp pháp lý, lãnh đạo Sở Tư pháp, sự phối hợp của các cấp, các ngành, UBND các huyện, thành phố và cùng với sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của đội ngũ viên chức Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh (Trung tâm TGPL), công tác TGPL đã đạt được những kết quả thiết thực góp phần vào sự thành công chung của ngành tư pháp Quảng Ngãi nói riêng và cả nước nói chung.

Tiếng Việt

Những kết quả nổi bật trong công tác trợ giúp pháp lý năm 2017 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Ninh Bình

T5, 16/11/2017 - 15:06 -- tuanvq

Thực hiện kế hoạch trợ giúp pháp lý (TGPL) năm 2017 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, trong năm, Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh (Trung tâm) đã thực hiện TGPL miễn phí cho 414 trường hợp, trong đó: người nghèo 179, người có công với cách mạng 98, người chưa thành niên 18, người dân tộc 50, người tâm thần 02, người khuyết tật 38, người già 02, trẻ em 01, người thuộc diện được TGPL khác 26; với 416 vụ việc, trong đó: hình sự 28, dân sự 90, hôn nhân gia đình 46, đất đai 115, ưu đãi chính sách 118, lao động 02, lĩnh vực pháp luật khác 17; Tư vấn tại trụ sở cho 20 trường hợp thuộc diện được TGPL; ra quy

Tiếng Việt

Trang

Đăng kí nhận RSS - Hoạt động của địa phương