Luôn luôn đi cùng dân
Đường dây nóng: 024. 3733.43.09; 0888509566

Hoạt động của địa phương

Công tác trợ giúp pháp lý của tỉnh Đắk Lắk năm 2017 - Một năm hoạt động hiệu quả

T5, 14/12/2017 - 16:35 -- tuanvq

Công tác TGPL trong năm qua đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận so với các năm gần đây, đặc biệt là đối với hoạt động tham gia tố tụng, thể hiện qua  số lượng vụ việc tham gia tố tụng do Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh thụ lý và giải quyết hoàn thành tăng gấp 1,5 so với năm 2016, trong đó, vụ việc tham gia tố tụng của Trợ giúp viên pháp lý thực hiện gấp 02 lần Luật sư; chất lượng vụ việc TGPL ngày được nâng lên; Trung tâm đã bảo đảm đáp ứng 100% nhu cầu TGPL của người được TGPL.

Tiếng Việt

BÌNH ĐỊNH TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG THAM GIA TỐ TỤNG TRONG TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

T6, 24/11/2017 - 09:19 -- tuanvq

Xác định nhiệm vụ trọng tâm công tác trợ giúp pháp lý năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Định là tiếp tục tăng cường hoạt động tham gia tố tụng cho người được trợ giúp pháp lý (TGPL). Qua đó, ngay từ đầu năm cán bộ viên chức của Trung tâm và các Chi nhánh đã xác định trách nhiệm của mình, trong việc tổ chức các hoạt động TGPL nói chung, nhưng chủ yếu tập trung cho hoạt động tham gia tố tụng.

Tiếng Việt

Nhìn lại một năm hoạt động trợ giúp pháp lý Quảng Ngãi

T6, 24/11/2017 - 09:19 -- tuanvq

Tiếp tục pháp huy những kết quả đã đạt được của năm 2016, trong năm 2017 được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Cục Trợ giúp pháp lý, lãnh đạo Sở Tư pháp, sự phối hợp của các cấp, các ngành, UBND các huyện, thành phố và cùng với sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của đội ngũ viên chức Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh (Trung tâm TGPL), công tác TGPL đã đạt được những kết quả thiết thực góp phần vào sự thành công chung của ngành tư pháp Quảng Ngãi nói riêng và cả nước nói chung.

Tiếng Việt

Những kết quả nổi bật trong công tác trợ giúp pháp lý năm 2017 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Ninh Bình

T5, 16/11/2017 - 15:06 -- tuanvq

Thực hiện kế hoạch trợ giúp pháp lý (TGPL) năm 2017 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, trong năm, Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh (Trung tâm) đã thực hiện TGPL miễn phí cho 414 trường hợp, trong đó: người nghèo 179, người có công với cách mạng 98, người chưa thành niên 18, người dân tộc 50, người tâm thần 02, người khuyết tật 38, người già 02, trẻ em 01, người thuộc diện được TGPL khác 26; với 416 vụ việc, trong đó: hình sự 28, dân sự 90, hôn nhân gia đình 46, đất đai 115, ưu đãi chính sách 118, lao động 02, lĩnh vực pháp luật khác 17; Tư vấn tại trụ sở cho 20 trường hợp thuộc diện được TGPL; ra quy

Tiếng Việt

Khánh Hòa: Triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý

T2, 30/10/2017 - 09:22 -- dongnv

Ngày 18/10/2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Đắc Tài đã ký Quyết định số 3097/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Luật TGPL năm 2017 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa để đảm bảo tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý (TGPL) năm 2017.

Tiếng Việt

Đà Nẵng tổ chức thành công hội thi Cộng tác viên Trợ giúp pháp lý giỏi năm 2017

T5, 07/09/2017 - 15:12 -- tuanvq

Ảnh : Bà Võ Thị Như Hoa, Giám đốc Sở Tư pháp kiêm Chủ tịch Hội đồng Phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng thành phố - Trưởng ban tổ chức hội thi phát biểu khai mạc

Tiếng Việt

Những kết quả nổi bật trong công tác trợ giúp pháp lý 6 tháng đầu năm 2017 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

T2, 24/07/2017 - 09:06 -- tuanvq

Thực hiện kế hoạch công tác của Ngành Tư pháp Ninh Bình và kế hoạch hoạt động trợ giúp pháp lý (TGPL) trên địa bàn tỉnh; được sự quan tâm chỉ đạo của Cục TGPL – Bộ Tư pháp, Lãnh đạo Sở Tư pháp, sự phối kết hợp của các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh, bám sát chương trình công tác của Bộ Tư pháp, tình hình kinh tế - xã hội của địa phương, phát huy những kết quả đạt được của năm 2016, ngay từ đầu năm 2017, Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh Ninh Bình (Trung tâm) đã triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ được giao theo chức năng của đơn vị, xây dựng chương trình kế hoạch công tác năm, kế h

Tiếng Việt

TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CAO BẰNG – HÀNH TRÌNH CỦA NHỮNG BƯỚC CHÂN KHÔNG MỎI

T2, 24/07/2017 - 09:03 -- tuanvq

Xác định đặc thù của một tỉnh miền núi, vùng cao với số lượng người được trợ giúp pháp lý là người dân tộc thiểu số chiếm số lượng lớn, địa bàn sinh sống của những đối tượng trên rất rộng, việc tiếp cận các dịch vụ pháp lý của bà con hết sức khó khăn. nên ngay từ khi thành lập (năm 1998) đến nay, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Cao Bằng luôn ưu tiên tổ chức các hoạt động trợ giúp pháp lý tại cơ sở, trực tiếp đến với người dân.

Tiếng Việt

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK

T4, 28/06/2017 - 16:07 -- tuanvq

Hưởng ứng phong trào thi đua cao điểm lập thành tích hướng tới kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Tổ chức Trợ giúp pháp lý (06/9/1997 - 06/9/2017) và triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch trợ giúp pháp lý năm 2017 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước; trong Quý II/2017, Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh Đắk Lắk đã thụ lý và thực hiện trợ giúp pháp lý 400 vụ việc cho 382 đối tượng (90 đối tượng thuộc hộ nghèo, 153 đối tượng vừa là người nghèo vừa là người dân tộc thiểu số, 102 người dân tộc thiểu số, 09 đối tượng là người có công, 02 đối tượng là trẻ em, 02 người khuyết tậ

Tiếng Việt

Kết quả trợ giúp pháp lý 6 tháng đầu năm 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

T3, 27/06/2017 - 15:20 -- tuanvq

Được sự quan tâm chỉ đạo của Cục Trợ giúp pháp lý, Lãnh đạo Sở Tư pháp, các ban ngành đoàn thể trên địa bàn tỉnh, cùng với việc bám sát Chương trình công tác của Bộ tư pháp, tình hình kinh tế - xã hội của địa phương và phát huy kết quả đã đạt được trong năm 2016, ngay từ đầu năm Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Quảng Ninh đã triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ được giao, xây dựng chương trình kế hoạch công tác, phân công nhiệm vụ tới từng cán bộ của Trung tâm nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, chất lượng công việc như:

Tiếng Việt

Trang

Đăng kí nhận RSS - Hoạt động của địa phương