Luôn luôn đi cùng dân
Đường dây nóng: 04. 3733.43.09.

Hoạt động của địa phương

QUẢNG NAM: Trợ giúp pháp lý nơi biên giới Việt - Lào cho đồng bào dân tộc Cơtu

T2, 29/08/2016 - 14:18 -- tuanvq

Tây Giang là một trong những huyện nghèo của tỉnh, có tổng số 10 xã, trong đó có 04 xã Gary, Ch’om, Axan, Tr’Hy đặc biệt khó khăn, vùng biên giới giáp với Lào. Thực hiện Kế hoạch của Sở Tư pháp tỉnh, Trung tâm Trợ giúp pháp lý (TGPL) tỉnh dã tổ chức Trợ giúp pháp lý lưu động cho bà con dân tộc Cơtu nơi đây.

Nắng, gió, mưa… vùng biên giới

Undefined

Triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật năm 2016 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

T6, 22/07/2016 - 09:28 -- tuanvq

Để cụ thể hoá các nhiệm vụ, trách nhiệm thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật và phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh Tây Ninh, ngày 16/6/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định số 1517/QĐ-UBND về vịêc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật năm 2016 trên địa bàn tỉnh với các nội dung cụ thể như sau:

Undefined

Công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Tây Ninh 6 tháng đầu năm 2016

T3, 12/07/2016 - 15:41 -- tuanvq

Trong suốt quá trình hoạt động và đặc biệt là 6 tháng đầu năm 2016, công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã gặt hái được những kết quả đáng ghi nhận, nhờ hoạt động trợ giúp pháp lý mà nhiều chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đã được phổ biến sâu rộng đến với người nghèo, đối tượng chính sách và người dân trên địa bàn toàn tỉnh.

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2016, ngay từ những tháng đầu năm Trung tâm đã triển khai kế hoạch trợ giúp pháp lý và thu được những kết quả như sau:

Undefined

Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Tây Ninh ban hành kế hoạch hoạt động năm 2016

T3, 26/04/2016 - 11:11 -- dongnv

Các hoạt động thường xuyên của các cơ quan tiến hành tố tụng: giải thích cho người bị tạm giữ, bị can, bị cáo và các đương sự biết về quyền và nghĩa vụ của họ theo pháp luật tố tụng; quyền được trợ giúp pháp lý và hướng dẫn họ tiếp cận các thông tin về trợ giúp pháp lý. Việc giải thích phải được ghi trong biên bản tố tụng để lưu tại hồ sơ vụ án.

Tiếng Việt

Vai trò của Trợ giúp viên pháp lý trong hoạt động tham gia tố tụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

T3, 26/04/2016 - 11:05 -- dongnv

Theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản có liên quan, để được công nhận là trợ giúp viên pháp lý, thì phải là công dân của Việt Nam

Tiếng Việt

Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị triển khai Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015-2025 theo Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 01/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ

T3, 26/04/2016 - 10:59 -- dongnv

          Đến dự Hội nghị có đồng chí Hồ Văn Hải - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; đồng chí Hồ Viết Tư - Phó Giám đốc Sở Tư pháp - Chủ tịch Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng; đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành cấp tỉnh; các đồng chí là thành viên Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng và Tổ chuyên viên giúp việc Hội đồng; các Chánh án Tòa án nhân dân, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân và Trưởng phò

Tiếng Việt

Kết quả trợ giúp pháp lý Quý I năm 2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

T3, 26/04/2016 - 10:36 -- dongnv

Xây dựng Dự thảo Kế hoạch năm 2016 triển khai thực hiện chiến lược phát triển TGPL ở Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và tham mưu cho Sở Tư pháp trình UBND tỉnh ban hành. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tại công văn số 6959/UBND-NC ngày 16/11/2015 về việc triển khai Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015-2020 trên địa bàn tỉnh và Dự thảo Đề án kiện toàn tổ chức, hoạt động của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước.

Tiếng Việt

Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Ninh Bình - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý tại cơ sở

T3, 26/04/2016 - 10:22 -- dongnv

Ngay từ đầu năm 2016, Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh chủ động phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch nhằm đạt hiệu quả cao trong công tác trợ giúp pháp lý.

Tiếng Việt

Trang

Đăng kí nhận RSS - Hoạt động của địa phương