Luôn luôn đi cùng dân
Đường dây nóng: 024. 3733.43.09; 0888509566

Hoạt động của địa phương

Tăng cường kiểm tra công tác phối hợp liên ngành về Trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

T6, 27/12/2013 - 17:19 -- dongnv

Ngày 26/12/2013, với sự chủ trì của đồng chí Lê Văn Hạ - Giám đốc Sở Tư pháp, Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Khánh Hòa đã họp đánh giá kết quả công tác năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2014.

Tiếng Việt

Hiệu quả trong công tác Trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 2013

T6, 27/12/2013 - 17:11 -- dongnv

Những năm qua, hoạt động trợ giúp pháp lý (TGPL) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Hoạt động này đã góp phần không nhỏ trong việc nâng cao nhận thức của người dân trong lĩnh vực pháp luật, làm giảm bớt đơn thư tranh chấp và các khiếu kiện không cần thiết, ổn định trật tự xã hội trên địa bàn.

Tiếng Việt

Hà Tĩnh: Trợ giúp pháp lý về với người dân nghèo huyện Vũ Quang trong những ngày cuối năm

T4, 25/12/2013 - 10:31 -- dongnv

Thực hiện Quyết định số 238/QĐ-UBND ngày 18/01/2013 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 52/2010/QĐ-TTg ngày 18/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ pháp lý nhằm nâng cao nhận thức hiểu biết pháp luật cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo năm 2013, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh đã triển khai thực hiện trợ giúp pháp lý lưu động tại 10 xã: Hương Thọ, Hương Minh, Hương Điền, Sơn Thọ, Ân Phú, Đức Bồng, Đức Liên, Đức Lĩnh, Đức Giang, Đức Hương thuộc huyện Vũ Quang.

Tiếng Việt

An Giang tập trung đưa hoạt động Trợ giúp pháp lý hướng về cơ sở

T4, 25/12/2013 - 10:26 -- dongnv

Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành và nhiệm vụ kinh tế- xã hội của tỉnh, năm 2013Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh An Giang đã tập trung cao độ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tăng cường hoạt động trợ giúp pháp lý hướng về cơ sở, góp phần xây dựng nông thôn mới. Kết quả chung được thể hiện qua một số mặt công tác như:

Tiếng Việt

Thực hiện trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 59/2012/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2013

T4, 25/12/2013 - 10:23 -- dongnv

Năm 2013, các hoạt động thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã đặc biệt khó khănđược triển khai thực hiện có hiệu quả và tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trên địa bàn tỉnh bảo đảm 100% người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số được thụ hưởng chính sách trợ giúp pháp lý miễn phí của nhà nước khi có nhu cầu. Bảo đảm đúng đối tượng, địa bàn, tiến độ; chế độ tài chính được thực hiện đúng định mức, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật.

Tiếng Việt

Thực hiện trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 59/2012/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2013

T4, 25/12/2013 - 10:21 -- dongnv

Năm 2013, các hoạt động thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã đặc biệt khó khănđược triển khai thực hiện có hiệu quả và tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trên địa bàn tỉnh bảo đảm 100% người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số được thụ hưởng chính sách trợ giúp pháp lý miễn phí của nhà nước khi có nhu cầu. Bảo đảm đúng đối tượng, địa bàn, tiến độ; chế độ tài chính được thực hiện đúng định mức, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật.

Tiếng Việt

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Thái Bình đón nhận huân chương lao động hạng Ba

T6, 20/12/2013 - 10:46 -- dongnv

Sáng 18/12/2013, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Thái Bình đã long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm hoạt động ( 1998-2013), sơ kết 02 năm thực hiện Chiến lược phát triển TGPL ở Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Tiếng Việt

Hải Dương: Sớm thực hiện triển khai Thông tư liên tịch 11/2013/TTLT-BTP - BCA - BQP - BTC - VKSNDTC - TANDTC ngày 4/7/2013

T4, 11/12/2013 - 10:57 -- dongnv

Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Hải Dương (Hội đồng liên ngành tỉnh) được thành lập theo Quyết định số 1241/QĐ-UBND ngày 10/04/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh trên cơ sở thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý năm 2006 và Thông tư liên tịch số 10/2007/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC ngày 28/12/2007.

Tiếng Việt

Kết quả phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Lào Cai

T2, 11/11/2013 - 10:55 -- dongnv

Trong quá trình triển khai các hoạt động điều tra, kiểm sát, xét xử các vụ án, những người tiến hành tố tụng đã thực hiện phổ biến đầy đủ chính sách trợ giúp pháp lý và quyền yêu cầu trợ giúp pháp lý cho các đối tượng trong các vụ án, đồng thời cung cấp mẫu đơn, địa chỉ liên hệ để đối tượng trực tiếp yêu cầu (trong trường hợp đối tượng bị khởi tố nhưng được tại ngoại và các đương sự trong vụ án dân sự), thông tin, hướng dẫn đối tượng viết đơn hoặc có văn bản đề nghị Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh cử Trợ giúp viên, Luật sư cộng tác viên tham gia bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho c

Tiếng Việt

Trang

Đăng kí nhận RSS - Hoạt động của địa phương