Luôn luôn đi cùng dân
Đường dây nóng: 024. 3733.43.09; 0888509566

Hoạt động của địa phương

Quảng Ngãi ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2016 của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng

T4, 30/12/2015 - 14:37 -- dongnv

Để đạt được mục tiêu trên, trong năm 2016, Hội đồng và thành viên Hội đồng tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ như: củng cố, kiện toàn tổ chức Hội đồng và Tổ giúp việc cho Hội đồng; tăng cường công tác truyền thông, thông tin về Luật Trợ giúp pháp lý, Thông tư liên tịch số 11 và các văn bản có liên quan để nâng cao nhận thức của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng; hoàn thiện thể

Tiếng Việt

Kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý miễn phí đối với phụ nữ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2015.

T4, 30/12/2015 - 14:33 -- dongnv

Về công tác ký kết Kế hoạch liên tịch: Nhằm phát huy có hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho đối tượng phụ nữ, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Trà Vinh và  2 Chi nhánh thuộc Trung tâm đã chủ động ký kết các Kế hoạch liên tịch với Phòng Tư pháp và Hội Liên hiệp Phụ nữ các huyện Càng Long, Châu Thành, Cầu Ngang và D

Tiếng Việt

Quảng Ngãi: Phê duyệt Kế hoạch hoạt động trợ giúp pháp lý năm 2016

T4, 30/12/2015 - 14:23 -- dongnv

Mục đích Kế hoạch 2016 là nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động trợ giúp pháp lý ( TGPL) trên địa bàn tỉnh theo định hướng Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015 – 2025 (Đề án); kịp thời cung cấp các dịch vụ pháp lý miễn phí cho đối tượng là người được trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật, đặc biệt tập trung thực hiện vụ việc TGPL (trong đó, chú trọng thực hiện các vụ việc tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụ

Tiếng Việt

Giải pháp nâng cao hiệu quả của Trợ giúp viên pháp lý khi tham gia bào chữa, bảo vệ cho người đồng bào dân tộc thiểu số trong vụ án hình sự

T2, 28/12/2015 - 15:33 -- dongnv

Trong hoạt động tố tụng nói chung và hoạt động tố tụng hình sự nói riêng, đội ngũ Trợ giúp viên pháp lý có vai trò hết sức quan trọng, góp phần xác định sự thật khách quan của vụ án, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị cáo, bị hại và những người tham gia tố tụng khác, giúp họ bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của mình, góp phần tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa.

Tiếng Việt

Kết quả công tác phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2015

T6, 25/12/2015 - 15:01 -- dongnv

Số số vụ việc tham gia tố tụng trong năm 2015 là 172 vụ việc, tăng 29 vụ việc so với năm 2014. Các vụ việc khi có yêu cầu của đối tượng hoặc đề nghị của các cơ quan tiến hành tố tụng, Trung tâm TGPL nhà nước đã kịp thời cử Trợ giúp viên pháp lý tham gia tố tụng để bào chữa, bảo vệ cho các đối tượng đạt tỷ lệ 100%, đáp ứng yêu cầu trợ giúp pháp lý của người được trợ giúp pháp lý.

Tiếng Việt

Trà Vinh: Trung tâm trợ giúp pháp lý tích cực hưởng ứng Ngày pháp luật.

T4, 23/12/2015 - 11:47 -- dongnv

       Theo kế hoạch đã đề ra, “Ngày pháp luật” tại Trung tâm được thực hiện với các hình thức phối hợp với Đoàn luật sư tỉnh tổ chức trợ giúp pháp lý lưu động để tư vấn pháp luật miễn phí cho nhân dân trên địa bàn tỉnh Trà Vinh,  phối hợp với Phòng Giáo dục và đào tạo, Trường Trung học cơ sở tổ chức phiên tòa giả định trên cơ sở các vụ án do Trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm thực hiện đã hoàn thành bằng hình thức tham gia tố tụng nhằm giúp các em học sinh nắm bắt kiến thức pháp luật và hạn chế các vi ph

Tiếng Việt

Khánh Hòa: Tăng cường truyền thông và giao lưu học tập kinh nghiệm trong công tác phối hợp liên ngành về Trợ giúp pháp lý

T4, 23/12/2015 - 09:47 -- dongnv

Năm qua, các cơ quan thành viên Hội đồng phối hợp đã tích cực trong công tác chỉ đạo theo ngành dọc từ tỉnh đến cấp huyện nên kết quả đạt được khá tích cực.

Tiếng Việt

Trợ giúp pháp lý lưu động tại hai xã Phình Sáng, Ta Ma huyện Tuần Giáo

T4, 23/12/2015 - 09:42 -- dongnv

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2015, vừa qua Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Điện Biên đã tổ chức đợt trợ giúp pháp lý lưu động tại 02 xã: Phình Sáng, Ta Ma thuộc huyện Tuần Giáo.

Tiếng Việt

Ninh Bình với công tác phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng trên địa bàn tỉnh

T7, 19/12/2015 - 12:09 -- dongnv

Thực hiện chương trình phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng tỉnh Ninh Bình năm 2015, các ngành thành viên Hội đồng phối hợp đã tổ chức quán triệt đến các đơn vị trong toàn ngành về các quy định của Luật TGPL, Nghị định số 07/2007/NĐ-CP, Nghị định số 14/2013/NĐ-CP, Thông tư liên tịch số 11/2013/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC cho đội ngũ những người tiến hành tố tụng.

Tiếng Việt

Trang

Đăng kí nhận RSS - Hoạt động của địa phương