Luôn luôn đi cùng dân
Đường dây nóng: 024. 3733.43.09; 0888509566

Hoạt động của địa phương

Quảng Ngãi ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2016 của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng

T4, 20/01/2016 - 09:11 -- dongnv

Mục tiêu Kế hoạch hoạt động năm 2016 là nâng cao số lượng và chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý của đội ngũ Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư cộng tác viên bằng hình thức tham gia tố tụng, đặc biệt trong lĩnh vực tố tụng hình sự và các vụ việc tư vấn pháp luật tiền tố tụng; phấn đấu 100% đối tượng là người bị tạm giữ, bị can, bị cáo, nguyên đơn, bị đơn… thuộc diện người được trợ giúp pháp lý có nhu cầu được tiếp cận và được hưởng dịch vụ trợ giúp pháp lý có chất lượng.

Tiếng Việt

Điện Biên: Nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2016

T6, 15/01/2016 - 18:20 -- dongnv

       Ngày 30/12/2015 tại Hội trường Sở Tư pháp diễn ra Hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và góp ý dự thảo Kế hoạch hoạt động năm 2016 của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý (TGPL) trong hoạt động tố tụng tỉnh, Hội nghị cósự tham gia của các thành viên Hội đồng, thành viên Tổ giúp việc và các Trợ giúp viên pháp lý, đồng chí Lê Đình Thu – Giám Đốc Sở Tư Pháp, Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

Tiếng Việt

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tham gia tố tụng của đội ngũ trợ giúp viên pháp lý mới được bổ nhiệm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

T5, 14/01/2016 - 14:42 -- dongnv

Nhận thức được vai trò, vị trí của đội ngũ TGVPL trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các đối tượng được TGPL  theo đề nghị của các cơ quan tiến hành tố tụng (Cơ quan Cảnh sát điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân), những năm qua, lãnh đạo Sở Tư pháp luôn quan tâm, tạo điều kiện phát triển đội ngũ TGVPL và tính đến 4/2015, Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh có 09 TGVPL (trong đó có 07 TGVPL có tuổi đời rất trẻ).

Tiếng Việt

Huy động Luật sư tham gia cộng tác viên trên địa bàn tỉnh Điện Biên

T6, 08/01/2016 - 18:11 -- dongnv

  Với đặc thù như vậy số đối tượng được trợ giúp pháp lý chiếm khoảng 85% tổng dân số của cả tỉnh; nhu cầu trợ giúp pháp lý của người dân rất lớn, nhưng chỉ có một số ít người ở các thành phố có điều kiện về tài chính để mời luật sư hoặc chuyên gia tư vấn pháp luật. Hầu hết  người nghèo, người dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn...

Tiếng Việt

Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh An Giang Tăng cường trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng

T4, 06/01/2016 - 11:39 -- dongnv

Để chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ trong năm, ngoài việc xây dựng Kế hoạch công tác năm, Trung tâm còn xây dựng các Chương trình, kế hoạch phối hợp với các ngành, đoàn thể, các địa phương như: Kế hoạch TGPL cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch thực hiện Thông Tư liên tịch số 11/2013/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thực hiện một số quy định của pháp luật về TGPL t

Tiếng Việt

Đồng Nai tổ chức hội nghị triển khai Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015- 2025

T3, 05/01/2016 - 18:29 -- dongnv

Tham dự Hội nghị có 75 đại biểu đại diện Thường trực HĐND tỉnh, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Văn phòng Tỉnh uỷ, Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Ban pháp chế HĐND tỉnh, các ngành tố tụng tỉnh, các sở ban ngành có liên quan, lãnh đạo UBND các huyện, phòng tư pháp các huyện, Trưởng chi nhánh trợ giúp pháp lý các huyện và các Trợ giúp viên pháp lý; đặc biệt có sự tham dự của Toà án quân sự khu vực II (quân khu 7), Viện kiểm sát khu vực 72 (quân khu 7) và các cơ quan báo đài trên địa bàn tỉnh.

Tiếng Việt

Quảng Ngãi ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2016 của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng

T4, 30/12/2015 - 14:37 -- dongnv

Để đạt được mục tiêu trên, trong năm 2016, Hội đồng và thành viên Hội đồng tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ như: củng cố, kiện toàn tổ chức Hội đồng và Tổ giúp việc cho Hội đồng; tăng cường công tác truyền thông, thông tin về Luật Trợ giúp pháp lý, Thông tư liên tịch số 11 và các văn bản có liên quan để nâng cao nhận thức của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng; hoàn thiện thể

Tiếng Việt

Kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý miễn phí đối với phụ nữ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2015.

T4, 30/12/2015 - 14:33 -- dongnv

Về công tác ký kết Kế hoạch liên tịch: Nhằm phát huy có hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho đối tượng phụ nữ, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Trà Vinh và  2 Chi nhánh thuộc Trung tâm đã chủ động ký kết các Kế hoạch liên tịch với Phòng Tư pháp và Hội Liên hiệp Phụ nữ các huyện Càng Long, Châu Thành, Cầu Ngang và D

Tiếng Việt

Quảng Ngãi: Phê duyệt Kế hoạch hoạt động trợ giúp pháp lý năm 2016

T4, 30/12/2015 - 14:23 -- dongnv

Mục đích Kế hoạch 2016 là nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động trợ giúp pháp lý ( TGPL) trên địa bàn tỉnh theo định hướng Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015 – 2025 (Đề án); kịp thời cung cấp các dịch vụ pháp lý miễn phí cho đối tượng là người được trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật, đặc biệt tập trung thực hiện vụ việc TGPL (trong đó, chú trọng thực hiện các vụ việc tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụ

Tiếng Việt

Trang

Đăng kí nhận RSS - Hoạt động của địa phương