Luôn luôn đi cùng dân
Đường dây nóng: 04. 3733.43.09.

Hoạt động của địa phương

Công tác phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2015 trên địa bàn tỉnh Điện Biên

T4, 16/12/2015 - 15:12 -- dongnv

        Phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý và công tác quán triệt Luật Trợ giúp pháp lý, Thông tư liên tịch số 11  

Tiếng Việt

Trung tâm TGPL nhà nước thành phố Cần Thơ: thực hiện nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam (9/11)

T4, 16/12/2015 - 10:12 -- dongnv

       Qua thời gian triển khai, Trung tâm đã tổ chức được 24 cuộc tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ sở, thu hút trên 1.000 lượt người tham dự, thực hiện tư vấn pháp luật miễn phí 77 vụ việc cho người được TGPL có yêu cầu và cấp phát hàng ngàn tờ gấp pháp luật cho người dân.

Tiếng Việt

Cần Thơ: Kiểm tra hoạt động phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2015

T4, 16/12/2015 - 09:55 -- dongnv

       Các đơn vị được kiểm tra đã thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng được 21 vụ việc (hình sự 12 vụ; dân sự 09 vụ) cho 23 đối tượng được TGPL là người nghèo, người chưa thành niên, người già, người có công với cách mạng.

Tiếng Việt

Quảng Ninh: Trợ giúp pháp lý lưu động tại huyện đảo Cô Tô

T2, 14/12/2015 - 10:38 -- dongnv

Vừa qua, tTrên cơ sở khảo sát, đánh giá nhu cầu trợ giúp pháp lý của từng nhóm đối tượng, các lĩnh vực pháp luật, những nơi tổ chức chương trình trợ giúp pháp lý lưu động hiệu quả, Trung tâm Ttrợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với pPhòng Tư pháp huyện Cô Tô xây dựng kế hoạch cụ thể cho chương trình trợ giúp pháp lý lưu động xuống các xã , thị trấn: Đồng Tiến, Thanh Lân, Cô Tô.

Tiếng Việt

Quảng Ninh: Trợ giúp pháp lý lưu động cho học sinh thành phố Móng Cái - Nơi địa đầu tổ quốc

T2, 14/12/2015 - 10:34 -- dongnv

Đợt trợ giúp pháp lý lưu động cho trẻ em tại thành phố Móng Cái lần này đã thu hút gần 600 em học sinh tham dự với 45 đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý trong các lĩnh vực pháp luật mà các em quan tâm.

Tiếng Việt

Kết quả công tác phối hợp về Trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2015

T4, 02/12/2015 - 09:50 -- dongnv

Số vụ việc do Trợ giúp viên pháp lý trực tiếp đảm nhận chiếm đa số 109 vụ việc, số còn lại do Luật sư – Cộng tác viên thực hiện (51 vụ); chất lượng vụ việc ngày càng nâng lên cùng với kinh nghiệm và sự tận tâm của đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý của Trung tâm TGPL Đắk Lắk.

Tiếng Việt

Trợ giúp pháp lý Quảng Ngãi - một năm nhìn lại

T3, 24/11/2015 - 10:17 -- dongnv

       Tính đến tháng 11/2015, Trung tâm đã tham mưu giúp Giám đốc Sở Tư pháp xây dựng và trình UBND, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 05 văn bản có liên quan đến hoạt động TGPL; thực hiện 1.624 vụ việc TGPL (có 120 vụ việc đại diện, bào chữa và 1.504 vụ việc tư vấn pháp luật) cho 1.640 lượt người được trợ giúp pháp lý (trong đó, 448 người nghèo, 200 người có công với cách mạng, 67 trẻ em, 883 đồng bào dân tộc thiểu số và 42 đối tượng khác); phối h

Tiếng Việt

Trợ giúp pháp lý Quảng Ngãi với công tác giảm nghèo

T3, 24/11/2015 - 09:40 -- dongnv

Song, sau gần 05 năm triển khai thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo (giai đoạn 2011 - 2015), tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh giảm đáng kể (tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh 23,92%, ở 06 huyện nghèo là 60,87% năm 2010 giảm xuống toàn tỉnh còn 11,73% và ở 06 huyện nghèo còn 35,03% năm 2014), đời sống vật chất, tinh thần và kiến thức pháp luật của người dân được nâng cao đáng kể, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Tiếng Việt

Trang

Đăng kí nhận RSS - Hoạt động của địa phương