Luôn luôn đi cùng dân
Đường dây nóng: 024. 3733.43.09; 0888509566

HỘI NGHỊ ĐÓNG GÓP ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

T4, 17/01/2018 - 15:59 -- tuanvq

Nhằm triển khai Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, thực hiện nhiệm vụ tại điểm d mục 3 Phần II Quyết định số 1767/QĐ-BTP ngày 27/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai Luật Trợ giúp pháp lý của Bộ Tư pháp, được sự hỗ trợ của Dự án Quản trị nhà nước nhằm tăng trưởng toàn diện, tại thành phố Hà Nội, Cục Trợ giúp pháp lý tổ chức Hội nghị đóng góp định hướng xây dựng Thông tư hướng dẫn nghiệp vụ trợ giúp pháp lý. Hội nghị được diễn ra trong 1,5 ngày từ 15 - 16/01/2018 dưới sự chủ trì của Đồng chí Nguyễn Thị Minh - Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý và sự tham dự đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp, Trung tâm và Trợ giúp viên pháp lý của 31 tỉnh, thành phố tại khu vực phía Bắc một số tổ chức hành nghề luật sư, luật sư thành phố Hà Nội.

Sau khi nghe những định hướng nghiên cứu bước đầu đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn nghiệp vụ trợ giúp pháp lý do đồng chí Cù Thu Anh - Phó Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý trình bày và định hướng đổi mới hoạt động quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý do đồng chí Vũ Thị Hường - Phó Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý trình bày, các đại biểu đã thảo luận xung quanh các vấn đề về nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý. Xác định đây là một trong những văn bản liên quan trực tiếp và có tác động trực tiếp đến quá trình thực hiện nghiệp vụ hằng ngày nên các đại biểu tham dự Hội nghị đã tích cực chia sẽ những kinh nghiệm thực tiễn tại địa phương và có đề xuất một số hướng nghiên cứu để khắc phục những vướng mắc và triển khai hiệu quả Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017.

Đồng chí Cù Thu Anh - Phó Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý phát biểu tại Hội nghị

Kết thúc 1,5 ngày làm việc, với 06 tham luận và 30 lượt phát biểu xoay quanh các vấn đề nghiệp vụ: Có nên gộp nội dung hướng dẫn nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý không? ai là người tiếp nhận, thụ lý yêu cầu trợ giúp pháp lý; quy trình thụ lý vụ việc trợ giúp pháp lý; việc thụ lý ngay, hồ sơ vụ việc; thế nào là vụ việc trợ giúp pháp lý hoàn thành? lĩnh vực trợ giúp pháp lý bao gồm những lĩnh vực nào? việc cử nhiều người thực hiện trợ giúp pháp lý trong một vụ việc? Bên cạnh đó, các đại biểu cũng thảo luận về những vấn đề để nâng cao việc đánh giá chất lượng vụ việc, khắc phục những hạn chế, tồn tài trong thời gian qua như ai là người đánh giá? tiêu chí, quy trình đánh giá? tiêu chí hài lòng của người được trợ giúp pháp lý....

Từ những góp ý, chia sẽ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thi hành Thông tư số 05/2008/TT-BTP ngày 23/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn về nghiệp vụ và quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý và Thông tư số 02/2013/TT-BTP ngày 05/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Bộ Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý, các đại biểu Sở Tư pháp và Trung tâm trợ giúp pháp lý tại Hội nghị đã cung cấp thêm nhiều thông tin hữu ích từ thực tiễn tại địa phương để Cục Trợ giúp pháp lý tiếp tục nghiên cứu xây dựng Thông tư hướng dẫn nghiệp vụ trợ giúp pháp lý./.

- Thanh Trịnh -