Luôn luôn đi cùng dân
Đường dây nóng: 024. 3733.43.09; 0888509566

Hội nghị góp ý dự thảo thông tư của Bộ Tư pháp ban hành quy tắc nghề nghiệp trợ giúp pháp lý

T6, 16/08/2019 - 16:44 -- tunn

Ngày 14/8/2019, Cục Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo thông tư thay thế Quyết định số 09/2008/TT-BTP của Bộ Tư pháp ban hành quy tắc nghề nghiệp trợ giúp pháp lý. Tham dự Hội nghị có đại biểu là lãnh đạo Sở Tư pháp, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước, trợ giúp viên pháp lý, Đoàn Luật sư đến từ 9 tỉnh thành phố khu vực phía Bắc; đại diện một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp; các thành viên Tổ soạn thảo.

 

Ông Cù Thu Anh, Phó Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý, bà Vũ Thị Hoàng Hà, Phó Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý chủ trì hội thảo.

Phát biểu giới thiệu Hội nghị, bà Vũ Thị Hoàng Hà cho biết việc xây dựng Thông tư thay thế Quyết định số 09/2008/TT-BTP của Bộ Tư pháp ban hành quy tắc nghề nghiệp trợ giúp pháp lý là một nhiệm vụ trong chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về trợ giúp pháp lý nhằm khắc phục những bất cập trong bối cảnh hiện nay, phù hợp với yêu cầu thực tiễn và quy định pháp luật theo Luật trợ giúp pháp lý năm 2017.

Thay mặt Tổ soạn thảo Thông tư, ông Cù Thu Anh, Phó Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý đã trình bày nội dung dự thảo Thông tư. Theo đó, Dự thảo Thông tư có một số nội dung mới như hướng dẫn cụ thể hóa các nội dung được quy định lần đầu tại Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017; bổ sung một số nguyên tắc hoạt động trợ giúp pháp lý, quan hệ của người thực hiện trợ giúp pháp lý với các đối tượng liên quan; về đối tượng, phạm vi điều chỉnh cũng có nhiều sự thay đổi theo hướng dự thảo Thông tư chỉ tập trung điều chỉnh về hành vi ứng xử của người thực hiện trợ giúp pháp lý mà không điều chỉnh hành vi của tổ chức đồng thời một số nội dung quan trọng quy định về hành vi ứng xử với người tiến hành tố tụng, cơ quan tiến hành tố tụng… cũng có sự bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn và các quy định của pháp luật mới ban hành.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tích cực trao đổi, thảo luận, phát biểu ý kiến góp ý về bố cục và nội dung dự thảo Thông tư. Các ý kiến tập trung vào những điểm mới của dự thảo Thông tư, mối quan hệ, hành vi ứng xử của người thực hiện trợ giúp pháp lý đồng thời góp ý cụ thể về kết cấu, bố cục, kỹ thuật trình bày văn bản… Nhìn chung, các đại biểu đều đánh giá cao nội dung dự thảo Thông tư và cho rằng việc xây dựng và sớm ban hành Thông tư là hết sức cần thiết, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, năng lực của người thực hiện trợ giúp pháp lý, từ đó nâng cao chất lượng dịch vụ trợ giúp pháp lý.

Kết luận Hội nghị, Phó Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý Cù Thu Anh khẳng định các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến cụ thể, giá trị từ thực tiễn quản lý, hoạt động nghề nghiệp; Tổ soạn thảo sẽ tiếp thu các ý kiến góp ý, nghiên cứu bổ sung, hoàn chỉnh dự thảo Thông tư để tiếp tục xin ý kiến các đơn vị có liên quan và các địa phương trong thời gian tới./.

                                                                                                Hải Yến - Phòng Chính sách & Quản lý nghiệp vụ TGPL