Luôn luôn đi cùng dân
Đường dây nóng: 024. 3733.43.09; 0888509566

Hội nghị tập huấn chuyên sâu các Bộ luật tố tụng năm 2015 cho người thực hiện trợ giúp pháp lý tại khu vực miền Nam

T3, 26/07/2016 - 10:27 -- tuanvq

Thực hiện các Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, Luật Tố tụng hành chính năm 2015 của Thủ trướng Chính phủ và của Bộ Tư pháp, Kế hoạch hoạt động liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng ở Trung ương, tiếp sau Hội nghị tập huấn tại miền Bắc, ngày 21-22/7/2016 tại thành phố Hồ Chí Minh, Cục Trợ giúp pháp lý đã tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu các Bộ luật, Luật tố tụng năm 2015 và kỹ năng tham gia tố tụng trong các vụ án hình sự.

Gần 100 đại biểu là Lãnh đạo Trung tâm, các Trợ giúp viên pháp lý và luật sư cộng tác viên tại 19 tỉnh/thành phố phía Nam và đại diện Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tại thành phố Hồ Chí Minh tham dự Hội nghị.

Đồng chí Cù Thu Anh, Phó Cục trưởng Cục trợ giúp pháp lý

khai mạc Hội nghị và trình bày những quy định mới về trợ giúp pháp lý trong Bộ luật, Luật Tố tụng 2015

Phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn, đồng chí Cù Thu Anh - Phó Cục trưởng, Cục Trợ giúp pháp lý nhấn mạnh: các Bộ luật này thể hiện tư tưởng tiến bộ, thể chế hóa đầy đủ các chủ trương cải cách tư pháp của Đảng, cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp năm 2013, các cam kết quốc tế của Việt Nam nhằm tạo cơ sở pháp lý đầy đủ và toàn diện để giải quyết các vụ án, vụ việc có hiệu quả, tăng cường  tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm quyền con người, quyền công dân.

Hội nghị cũng được nghe đồng chí Cù Thu Anh trình bày, phân tích, trao đổi với các đại biểu về những quy định mới về trợ giúp pháp lý được quy định trong các Bộ luật, Luật Tố tụng năm 2015, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam 2015. Điều này khẳng định vị trí, vai trò của công tác trợ giúp pháp lý  trong đời sống xã hội, là một công cụ quan trọng bảo vệ quyền con người, quyền công dân theo tinh thần Hiến pháp năm 2013, đồng thời, phù hợp với định hướng đổi mới công tác TGPL lấy nhiệm vụ thực hiện TGPL trong lĩnh vực tố tụng làm trọng tâm.

Đ/c Vũ Phi Long, Phó Chánh tòa, Tòa Hình sự, Tòa án nhân dân TP. HCM trình bày với Hội nghị về những điểm mới của Bộ luật tố tụng hình sự 2015

Hội nghị đã được nghe đồng chí Quách Hữu Thái, Phó Chánh tòa, Tòa Dân sự, Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh;  đồng chí Vũ Phi Long, Phó Chánh tòa, Tòa Hình sự, Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh và Luật sư Lê Minh Nhựt, Đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh trình bày, phân tích về những điểm mới của Bộ luật Tố tụng dân sự, Bộ luật Tố tụng hình sự và Luật Tố tụng hành chính năm 2015 và chia sẻ kỹ năng tham gia tố tụng, nhất là tham gia tố tụng trong các vụ án hình sự.

Đ/c Quách Hữu Thái, Phó Chánh tòa, Tòa Dân sự, Tòa án nhân dân TP. HCM trình bày với Hội nghị về những điểm mới của Bộ luật tố tụng dân sự 2015

Các đại biểu đã tích cực trao đổi, thảo luận, nêu những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tế khi tham gia tố tụng trong các lĩnh vực dân sự, hình sự, hành chính với các giảng viên như: kháng nghị quá hạn lần đầu được quy định trong Bộ luật Tố tụng dân sự năm  2015, quy định mới về việc chứng minh thiệt hại, hậu quả pháp lý khi có vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng nếu yêu cầu giám đốc thẩm, những quy định mới về thủ tục rút gọn, v.v…

Luật sư Lê Minh Nhựt, Đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh trình bày với Hội nghị về những điểm mới của Luật Tố tụng hành chính 2015

 

Thanh Hà

Phòng Quản lý chất lượng TGPL