Luôn luôn đi cùng dân
Đường dây nóng: 024. 3733.43.09; 0888509566

Hội nghị tập huấn kỹ năng TGPL cho người thực hiện TGPL trên địa bàn tỉnh Lào Cai

T3, 25/12/2018 - 10:25 -- tuanvq

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hoạt – Giám đốc Trung tâm, phát biểu khai mạc Hội nghị

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 06/01/2017 của UBND tỉnh Lào Cai về thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020 và Kế hoạch số 149/KH-TGPL ngày 29/12/2017 của Trung tâm về công tác TGPL năm 2018, trong hai ngày 16 và 17/10, tại Hội trường Khách sạn Đăng Khoa, thị trấn Sa Pa, Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị tập huấn, nhằm bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nâng cao năng lực cho người thực hiện trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh.
Tham dự Hội nghị có đồng chí Đặng Thị Thoa - trưởng phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật- Sở Tư pháp, các đồng chí là trưởng phòng Tư pháp các huyện Bắc Hà, Mường Khương, Văn Bàn, các đồng chí nguyên là cán bộ tư pháp đã nghỉ hưu là cộng tác viên TGPL trung tâm, cán bộ tư pháp các xã, phường, một số đồng chí là cán bộ thôn, bản vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn, cùng toàn thể các trợ giúp viên, chuyên viên pháp lý của Trung tâm.
Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Hoạt, Giám đốc Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh Lào Cai phát biểu khai mạc Hội nghị và giới thiệu chung nội dung chương trình Hội nghị năm 2018 về phạm trù kiến thức pháp luật và những kỹ năng trợ giúp pháp lý. Qua đó, Trung tâm đã xây dựng Đề cương bài giảng, biên tập và cấp phát 80 bộ tài liệu cho 80 người tham dự, bao gồm những nội dung cơ bản quy định một số điều của Luật TGPL năm 2017, một số hoạt động nghiệp vụ và quản lý chất lượng vụ việc TGPL được Bộ Tư pháp ban hành tại Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 và Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28/8/2018; đặc biệt công tác phối hợp TGPL trong hoạt động tố tụng được quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC ngày 29/6/2018.
Ngoài ra, Hội nghị còn trao đổi về cách giải quyết một số tình huống thường gặp liên quan đến lĩnh vực đất đai, lĩnh vực dân sự, các kỹ năng tư vấn pháp luật và giải quyết một số tình huống trong hoạt động TGPL; đồng thời giới thiệu một số biểu mẫu mới trong hoạt động TGPL theo Thông tư số 12/2018/TT-BTP: Đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý (mẫu số 02-TP-TGPL); Đơn đề nghị thay đổi người thực hiện TGPL (mẫu số 04-TP-TGPL); phiếu lấy ý kiến người được TGPL hoặc người thân thích (mẫu số 11-TP-TGPL).
Hội nghị kết thúc với không khí sôi nổi cùng với đề nghị của các cộng tác viên TGPL yêu cầu Trung tâm hằng năm duy trì Hội nghị tập huấn TGPL để những người thực hiện TGPL ở cơ sở có điều kiện cập nhật những kiến thức pháp luật mới và trao đổi về những kỹ năng trợ giúp pháp lý.

NguyễnThị Mai Hương
Trung tâm trợ giúp pháp lý