Luôn luôn đi cùng dân
Đường dây nóng: 024. 3733.43.09; 0888509566

Hội nghi Tập huấn kỹ năng Trợ giúp pháp lý cho người thực hiện Trợ giúp pháp lý

T4, 06/07/2016 - 09:45 -- tuanvq

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2016 của Cục Trợ giúp pháp lý đã được Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt tại Quyết định số 319/QĐ-BTP ngày 02/3/2016, Cục Trợ giúp pháp lý tổ chức tập huấn kỹ năng trợ giúp pháp lý cho người thực hiện trợ giúp pháp lý  vào ngày 05/7/2016 tại thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Mục đích quan trọng của Hội nghị nhằm nâng cao kiến thức cho người thực hiện trợ giúp pháp lý trong việc tư vấn, tham gia tố tụng đặc biệt là trong lĩnh vực tố tụng dân sự. Tham dự Hội nghị có khoảng 70 đại biểu là các Trợ giúp viên pháp lý, luật sư cộng tác viên và các cộng tác viên khác của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Lạng Sơn và Quảng Ninh.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Trưởng bộ môn kỹ năng giải quyết các vụ việc dân sự khoa đào tạo nguồn bổ nhiệm Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư – Học viện Tư pháp, giới thiệu, trao đổi và chia sẻ cho người thực hiện trợ giúp pháp lý kỹ năng  tham gia tố tụng dân sự như kỹ năng áp dụng pháp luật nội dung và các nguồn bổ trợ khác của pháp luật; kỹ năng khởi kiện vụ án dân sự; kỹ năng chuẩn bị cho việc tham gia phiên tòa sơ thẩm và kỹ năng tại phiên tòa sơ thẩm.

Việc áp dụng pháp luật nội dung và các nguồn bổ trợ khác của pháp luật là một trong các yếu tố quyết định thành công của người thực hiện trợ giúp pháp lý góp phần cho việc giải quyết tranh chấp đúng đắn, chính xác do đó người thực hiện trợ giúp pháp lý cần xác định đúng luật nội dung và các nguồn bổ trợ khác của pháp luật để giải quyết các tranh chấp dân sự. Để thực hiện khởi kiện vụ án dân sự, người thực hiện trợ giúp pháp lý cần xác định cụ thể các kỹ năng tiếp xúc, trao đổi, tư vấn… và kỹ năng chuẩn bị hồ sơ khởi kiện cho người được trợ giúp pháp lý. Bên cạnh đó, giảng viên còn cung cấp cho học viên các kỹ năng chuẩn bị cho việc tham gia phiên toàn sơ thẩm và kỹ năng trình bày, tranh luận, đối đáp của người thực hiện trợ giúp pháp lý tại phiên tòa. Trên cơ sở những kỹ năng khi tham gia tố tụng dân sự, giảng viên đưa ra các tình huống diễn ra trên thực tế để làm cơ sở cho học viên nghiên cứu, phân tích, đưa ra những nhận định của mình.

Qua hội nghị tập huấn, các học viên được trang bị thêm các kiến thức, kỹ năng khi tham gia tố tụng dân sự góp phần bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp cho người được trợ giúp pháp lý./.

                                                                                                                                                                Lê Hà

                                                                                                                                       Phòng Quản lý chất lượng trợ giúp pháp lý