Luôn luôn đi cùng dân
Đường dây nóng: 024. 3733.43.09; 0888509566

Hội nghị tập huấn về Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg và kỹ năng trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật tại khu vực phía Bắc

T6, 28/04/2017 - 10:49 -- tuanvq

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2017 của Cục Trợ giúp pháp lý, Quyết định số 2289/QĐ-BTP ngày 31/10/2016 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực  Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg ngày 08/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách TGPL cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020 và hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình và Quyết định số 328/QĐ-BTP ngày 17/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách TGPL cho người khuyết tật năm 2017, ngày 21/4/2017, tại Quảng Ninh, Cục Trợ giúp pháp lý đã tổ chức tổ chức tập huấn về Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg ngày 08/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ  và kỹ năng trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực miền Bắc.

Tham dự tập huấn gồm có: đại diện Lãnh đạo Trung tâm trợ giúp pháp lý, Trợ giúp viên pháp lý, kế toán của Trung tâm, luật sư cộng tác viên trợ giúp pháp lý của 24 tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thị Minh, Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý - Bộ Tư pháp chủ trì tập huấn.

Buổi sáng, các đại biểu được nghe đại diện của Cục Trợ giúp pháp lý giới thiệu về nội dung của Quyết định 32/2016/QĐ-TTg, hướng dẫn triển khai các hoạt động hỗ trợ, quy trình lập dự toán kinh phí để thực hiện Quyết định 32/2016/QĐ-TTg và thủ tục thanh toán đối với các hoạt động hỗ trợ. Tại buổi tập huấn, đại diện của Cục Trợ giúp pháp lý đã trả lời những khó khăn, vướng mắc của địa phương khi triển khai Quyết định 32/2016/QĐ-TTg. Các đại biểu cũng tích cực trao đổi kinh nghiệm, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả  hoạt động trợ giúp pháp lý tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn hướng đến bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của người được TGPL.

Buổi chiều, các đại biểu được nghe được nghe Luật sư Nguyễn Văn Hà - Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội giới thiệu về một số kỹ năng làm việc với người khuyết tật, kỹ năng bào chữa cho người khuyết tật trong lĩnh vực hình sự. Các đại biểu tích cực trao đổi, thảo luận những tình huống phát sinh từ thực tế, từ đó rút ra kinh nghiệm và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng các vụ việc trợ giúp pháp lý có liên quan đến người khuyết tật.

QLCL&QLNV