Luôn luôn đi cùng dân
Đường dây nóng: 024. 3733.43.09; 0888509566

Hội nghị triển khai công tác năm 2018 của Cục Trợ giúp pháp lý

T2, 08/01/2018 - 10:40 -- tuanvq

Chiều 05/1, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc và Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý (TGPL) Nguyễn Thị Minh đã đồng chủ trì Hội nghị triển khai công tác năm 2018 của Cục TGPL.

Báo cáo kết quả công tác năm 2017, Cục trưởng Cục TGPL Nguyễn Thị Minh khẳng định các nhiệm vụ trọng tâm của Cục đều được triển khai đúng tiến độ đề ra và bảo đảm chất lượng. Nhiệm vụ của Cục được triển khai đồng bộ từ xây dựng thể chế, quản lý chỉ đạo điều hành đến các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ. Cụ thể, tất cả các văn bản đã được Cục nghiên cứu, xây dựng và trình ban hành đúng thời hạn, bảo đảm chất lượng, đặc biệt là Cục đã tham mưu để Bộ Tư pháp giúp Chính phủ xây dựng, trình Quốc hội thông qua dự án Luật TGPL (sửa đổi) với tỷ lệ 100% đại biểu có mặt biểu quyết tán thành. Ngay sau đó, đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật TGPL; trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật TGPL trước thời hạn 2 tháng; trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật TGPL trước 1 tháng so với Kế hoạch được giao từ đầu năm 2017.

 

Cùng với đó, Cục cũng đã chú trọng công tác hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với các địa phương, bảo đảm giúp địa phương kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thực hiện công tác TGPL đúng quy định.
Trong năm 2018, Cục TGPL sẽ tập trung nguồn lực để phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức triển khai thi hành Luật TGPL và các văn bản hướng dẫn thi hành kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả trên phạm vi cả nước, tiếp tục hoàn thiện thể chế công tác TGPL, xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật. Cùng với đó, Cục tiếp tục thực hiện Đề án đổi mới công tác TGPL giai đoạn 2015 – 2025, trong đó tập trung thực hiện vụ việc tham gia tố tụng, nâng cao chất lượng dịch vụ TGPL, tăng cường công tác truyền thông về TGPL, tăng cường năng lực cho đội ngũ người thực hiện TGPL.

  

Công tác quản lý nhà nước đối với TGPL sẽ tiếp tục được tăng cường; chú trọng việc hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá chất lượng hoạt động TGPL tại các địa phương. Đồng thời đẩy mạnh phương châm hướng về cơ sở, tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động TGPL tại các địa phương để thay đổi, nâng cao nhận thức của người dân, xã hội về công tác này. Ngoài ra, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, địa phương, tổ chức liên quan trong việc nâng cao hiệu quả công tác TGPL, đẩy mạnh công tác truyền thông, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động TGPL và tăng cường hợp tác quốc tế song phương, đa phương về TGPL.

  

Khẳng định TGPL là chính sách tốt đẹp của Đảng, Nhà nước, phục vụ những đối tượng yếu thế trong xã hội, có tính “nhạy cảm” cao, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc đề nghị các cán bộ làm công tác TGPL nhận thức rõ điều này, phát huy tinh thần, trách nhiệm trong công việc và đặt người được TGPL làm trung tâm. Năm 2018 là năm đầu tiên tập trung tổ chức thi hành Luật TGPL nên mỗi cán bộ, công chức phải hiểu rõ các quy định của Luật, thường xuyên nắm bắt thông tin từ cơ sở, phản ánh từ báo chí để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc phát sinh.

  

Đặc biệt, Thứ trưởng yêu cầu cần tập trung tăng cường năng lực cho đội ngũ thực hiện TGPL ở cả Trung ương và địa phương, trong đó hướng vào trau dồi kỹ năng, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp và nâng cao bản lĩnh chính trị. Chất lượng dịch vụ TGPL là yếu tố quyết định sự tồn tại và phát triển của công tác này nên cần không ngừng nâng cao chất lượng để đảm bảo sự hài lòng của người được thụ hưởng dịch vụ. Cùng với đó, cần tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, rà soát cắt giảm một số thủ tục hành chính trong công tác TGPL.

(Nguồn: moj.gov.vn)