Luôn luôn đi cùng dân
Đường dây nóng: 024. 3733.43.09; 0888509566

Hội nghị trực tuyến triển khai Hệ thống quản lý tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý

T4, 27/03/2019 - 06:24 -- vananh

   Để hỗ trợ các địa phương trong việc sử dụng Hệ thống quản lý tổ chức và hoạt động về trợ giúp pháp lý, ngày 26/03, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Hệ thống quản lý tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý cho các đồng chí là Lãnh đạo Sở Tư pháp, chuyên viên Sở Tư pháp phụ trách công tác trợ giúp pháp lý, các luật sư, tư vấn viên pháp luật của các tổ chức ký hợp đồng, các tổ chức đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý với Sở Tư pháp; Lãnh đạo Trung tâm, các Trợ giúp viên pháp lý, cán bộ thực hiện công tác hành chính – tổng hợp của Trung tâm, luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý theo hợp đồng với Trung tâm trợ giúp pháp lý. Đồng chí Nguyễn Thị Minh, Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý chủ trì Hội nghị, cùng tham dự có đồng chí Tạ Thành Trung, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin.

  Phát biểu tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Minh nhấn mạnh, để triển khai hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý, Cục Trợ giúp pháp lý đã phối hợp với Cục Công nghệ thông tin xây dựng, thử nghiệm và hoàn thiện Hệ thống Quản lý tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác trợ giúp pháp lý năm 2019 là ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong toàn hệ thống tổ chức trợ giúp pháp lý. Vì vậy, trách nhiệm của địa phương là phải triển khai ứng dụng Hệ thống quản lý tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý ngay từ đầu năm 2019. Đồng chí khẳng định, việc triển khai Hệ thống sẽ là cầu nối giữa các cơ quan quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý với các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý từ Trung ương đến địa phương.

     Hội nghị đã được nghe đại diện Cục Công nghệ thông tin giới thiệu những nội dung cơ bản và cách sử dụng các tiện ích của Hệ thống quản lý tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý. Theo đó, Phần mềm quản lý tổ chức và hoạt động trợ giúp đã được cài đặt và sẵn sàng đưa vào sử dụng tại địa chỉ: https://qltgpl.moj.gov.vn. Phần mềm quản lý tổ chức và hoạt động trợ giúp được xây dựng nhằm đáp ứng yêu cầu về việc quản lý, lưu trữ hồ sơ điện tử của từng vụ việc trợ giúp pháp lý theo quy định tại Luật TGPL, và hỗ trợ các công tác quản lý khác trong hoạt động trợ giúp pháp lý tại Sở Tư pháp, Trung tâm TGPLNN như quản lý thông tin người thực hiện trợ giúp pháp lý, quản lý thông tin tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, đặc biệt là cung cấp các mẫu báo cáo thống kê nhanh chóng, chính xác, công bố danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, danh sách người thực hiện trợ giúp pháp lý liên tục, kịp thời khi có sự thay đổi.

   Đại diện Cục Công nghệ thông tin cũng cho biết, Phần mềm này sẽ được triển khai đồng bộ từ Cục Trợ giúp pháp lý tới Sở Tư pháp, Trung tâm Trợ giúp pháp lý, Tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý, mỗi cá nhân người thực hiện trợ giúp pháp lý. Mỗi đối tượng người sử dụng sẽ được phân quyền quản lý trong phạm vi của mình.

   Trên cơ sở các ý kiến trao đổi, thảo luận tại Hội nghị về những vấn đề có liên quan đến quá trình triển khai Hệ thống, đồng chí Nguyễn Thị Minh đề nghị: Các Sở Tư pháp tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương: tiếp tục quán triệt, chỉ đạo Trung tâm TGPL nhà nước, các tổ chức tham gia TGPL tại địa phương cần có nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của việc ứng dụng CNTT và tích cực, chủ động triển khai Hệ thống quản lý tổ chức và hoạt động TGPL; hướng dẫn các tổ chức tham gia TGPL và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Trung tâm TGPL, các tổ chức tham gia TGPL trong quá trình sử dụng và triển khai Hệ thống này; Các Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương: chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi và hướng dẫn các Trợ giúp viên pháp lý, các Luật sư ký hợp đồng thực hiện TGPL trong quá trình triển khai Hệ thống quản lý tổ chức và hoạt động TGPL; bảo đảm cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời các thông tin, số liệu về tổ chức cán bộ, vụ việc TGPL lên Hệ thống; phối hợp chặt chẽ với Cục TGPL, Cục Công nghệ thông tin tăng cường công tác bồi dưỡng, hướng dẫn kỹ năng sử dụng Hệ thống quản lý tổ chức và hoạt động TGPL. Các cá nhân trực tiếp thực hiện Hệ thống (bao gồm chuyên viên Sở Tư pháp quản lý công tác TGPL; các Trợ giúp viên pháp lý, cán bộ thực hiện công tác hành chính – tổng hợp của Trung tâm, luật sư thực hiện TGPL theo hợp đồng với Trung tâm; các luật sư, tư vấn viên pháp luật của các Tổ chức ký hợp đồng, các tổ chức đăng ký tham gia TGPL với Sở Tư pháp) cập nhật kịp thời, thường xuyên, liên tục thông tin cán bộ và vụ việc TGPL lên Hệ thống… Đồng chí cũng đề nghị Cục Công nghệ thông tin phối hợp chặt chẽ với Cục Trợ giúp pháp lý nghiên cứu các ý kiến tại Hội nghị để tiếp tục hoàn thiện Hệ thống quản lý tổ chức và hoạt động TGPL bảo đảm Hệ thống này thông suốt, tiện lợi, dễ sử dụng.

An Như – Trung tâm Thông tin