Luôn luôn đi cùng dân
Đường dây nóng: 024. 3733.43.09; 0888509566

Kế hoạch tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức Trợ giúp viên pháp lý

CN, 28/04/2019 - 13:01 -- vananh

- Quyết định số 1016/QĐ-BTP: Quyết định Phê duyệt Kế hoạch tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức trợ giúp viên pháp lý.

- Công văn số 1460/BTP-TGPL về việc tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức trợ giúp viên pháp lý.

(chi tiết xem tại File đính kèm)