Luôn luôn đi cùng dân
Đường dây nóng: 024. 3733.43.09; 0888509566

Kết quả thực hiện kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh trong 06 tháng đầu năm 2018

T2, 20/08/2018 - 14:33 -- tuanvq

Thực hiện Kế hoạch số 3135/KH-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, trong 06 tháng đầu năm 2018, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Tây Ninh đã đạt được nhiều hiệu quả, chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý ngày càng được nâng cao. 

Việc tham gia tố tụng của Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý đã góp phần quan trọng bảo đảm các vụ án được giải quyết, xét xử khách quan, chính xác, đúng pháp luật. Đồng thời bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp các đương sự là người được TGPL.

Công tác truyền thông pháp luật về trợ giúp pháp lý được chú trọng bằng nhiều hình thức như: tổ chức nói chuyện chuyên đề pháp luật; biên soạn, in ấn và phát hành tờ gấp pháp luật dưới hình thức cuốn sổ tay. Qua kết quả truyền thông, nhiều người dân trên địa bàn tỉnh đã biết về trợ giúp pháp lý cũng như chính sách nhân đạo mà Đảng và Nhà nước đã dành cho các đối tượng yếu thế trong xã hội.

Nhiều lượt người được trợ giúp pháp lý đã thụ hưởng được chính sách trợ giúp pháp lý một cách nhanh chóng và hiệu quả. Đã thực hiện 473 vụ việc/474 người. Đã tổ chức 29 đợt truyền thông về công tác trợ giúp pháp lý kết hợp với tư vấn pháp luật ở cơ sở, số lượt người tham gia 1.533 người, đã cấp phát 10.759 tờ gấp các loại. Trung tâm đã phối hợp với Hội Luật gia tỉnh Tây Ninh (Trung tâm tư vấn pháp luật) trong công tác truyền thông về trợ giúp pháp lý kết hợp với tư vấn pháp luật. Trên cơ sở Kế hoạch liên tịch, hàng tháng Hội Luật gia tỉnh cử cán bộ kết hợp với Trung tâm TGPL thực hiện công tác truyền thông kết hợp với tư vấn pháp luật ở cơ sở. Ngoài ra, Trung tâm TGPL còn cung cấp Bảng thông tin trợ giúp pháp lý miễn phí và các tài liệu có liên quan cho Trung tâm Tư vấn pháp luật của Hội Luật gia tỉnh để cấp phát cho người đến yêu cầu tư vấn pháp luật.

Trên cơ sở Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý của Thủ tướng Chính phủ, Trung tâm luôn quan tâm đến các hình thức trợ giúp pháp lý, đặc biệt chú trọng đến hình thức tham gia tố tụng. Lãnh đạo Trung tâm phân công và giao chỉ tiêu tham gia tố tụng cho từng Trợ giúp viên pháp lý đảm bảo đạt chỉ tiêu tốt theo yêu cầu của Bộ Tư pháp. Chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý ngày càng được nâng lên, đảm bảo 100% người thuộc diện trợ giúp pháp lý khi có nhu cầu đều được trợ giúp pháp lý.

Ngoài ra, Trung tâm còn tham mưu Sở Tư pháp xây dựng Kế hoạch và tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Tây Ninh (17/4/1998-17/4/2018). Tại Lễ kỷ niệm này, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Tây Ninh đã nhận được Bức trướng khen tặng của Ủy ban nhân dân tỉnh với nội dung “ĐOÀN KẾT – SÁNG TẠO – DÂN CHỦ - CÔNG BẰNG – THƯỢNG TÔN PHÁP LUẬT”, nhiều bằng khen, giấy khen cho viên chức và cộng tác viên của Trung tâm đã có thành tích trong công tác trợ giúp pháp lý thời gian qua.

Tham mưu Sở Tư pháp – Cơ  quan thường trực Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng năm 2018, đề nghị các ngành thành viên phối hợp để kiện toàn Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Tây Ninh. 06 tháng đầu năm, Trung tâm đã cử 59 lượt Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng để bảo vệ, bào chữa cho người được TGPL tại các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng. Trong đó, đa phần vụ việc trợ giúp pháp lý đều do Trợ giúp viên pháp lý thực hiện.

Trung tâm đã trang bị 153 Bảng thông tin trợ giúp pháp lý miễn phí (bảng pano) theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 tại các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng và các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh. Trong đó thể hiện các nội dung cơ bản về Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 như người được trợ giúp pháp lý, phạm vi thực hiện trợ giúp pháp lý, lĩnh vực, hình thức và hồ sơ yêu cầu trợ giúp pháp lý.

Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động trợ giúp pháp lý Tây Ninh đi vào nền nếp. Tuy nhiên, Luật cũng quy định nhiều vấn đề mới, do đó địa phương còn lúng túng trong quá trình tổ chức thực hiện như: lựa chọn luật sư để ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý; ký phụ lục hợp đồng kèm với hợp đồng chính thực hiện trợ giúp pháp lý. Qua bước đầu triển khai thực hiện thì đến nay Trung tâm cũng đã dần dần hoàn thành việc ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý đối với các Luật sư theo quy định./.

                                                                        Ngọc Linh