Luôn luôn đi cùng dân
Đường dây nóng: 024. 3733.43.09; 0888509566

Kiểm tra công tác phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tại huyện Tân Sơn và huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ

T3, 15/10/2019 - 15:56 -- phuongthao

Thực hiện Kế hoạch triển khai Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 29/6/2019 quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng (sau đây gọi tắt là Thông tư liên tịch 10) và Kế hoạch công tác năm 2019 của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Phú Thọ (sau đây gọi tắt là Hội đồng). Trong hai ngày, 09 và 10/10/2019 Đoàn Kiểm tra của Hội đồng do đồng chí Trần Thị Nhung – Giám đốc Sở Tư  pháp, Chủ tịch Hội đồng làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý tại các cơ quan tiến hành tố tụng trên địa bàn huyện Tân Sơn và huyện Thanh Ba.

 

Tại các buổi làm việc, Đoàn Kiểm tra đã nghe báo cáo và trực tiếp kiểm tra hồ sơ tố tụng, sổ sách tại các đơn vị được kiểm tra. Kết quả kiểm tra cho thấy, các đơn vị được kiểm tra về cơ bản đã thực hiện đầy đủ các nội dung phối hợp theo quy định của Thông tư liên tịch 10. Cụ thể: Các đơn vị đã thực hiện nghiêm túc việc quán triệt, triển khai các nội dung phối hợp theo Thông tư liên tịch 10 đến toàn thể cán bộ, công chức, người tiến hành tố tụng trong đơn vị; niêm yết công khai Bảng thông tin, Hộp tin về trợ giúp pháp lý tại trụ sở cơ quan, đơn vị; đã hướng dẫn, giải thích quyền được trợ giúp pháp lý cho đối tượng trong các vụ án và thông báo, thông tin cho Trung tâm; trong vụ án hình sự việc giải thích đã được lập thành biên bản và lưu hồ sơ vụ án theo đúng quy định; việc thông báo thời gian, địa điểm tiến hành các hoạt động tố tụng và việc giao các văn bản tố tụng cho người thực hiện trợ giúp pháp lý đảm bảo kịp thời, đúng thời gian quy định...

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Đoàn Kiểm tra cũng đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong công tác phối hợp như: số lượng vụ việc có đối tượng được trợ giúp pháp lý tại một số đơn vị còn ít so với tổng số vụ án thụ lý trên địa bàn; việc giải thích quyền được trợ giúp pháp lý có thời điểm còn chưa lập thành biên bản; việc theo dõi, vào sổ chưa đầy đủ nên có đơn vị chưa thống kê được chính xác số đối tượng thuộc diện được trợ giúp pháp lý trong tổng số đối tượng thụ lý. Đoàn Kiểm tra đã kiến nghị các đơn vị cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nội dung của Thông tư liên tịch 10 trong nội bộ cơ quan, đơn vị; tăng cường công tác phối hợp giữa các ngành thành viên để việc phối hợp được chặt chẽ, tránh bỏ sót đối tượng thuộc diện được trợ giúp pháp lý; nâng cao hơn nữa chất lượng thực hiện trợ giúp pháp lý. Hy vọng thời gian tới, các đơn vị được kiểm tra tiếp tục phát huy những ưu điểm, khắc phục những tồn tại, hạn chế, tăng cường mối quan hệ phối hợp về trợ giúp pháp lý để bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý./.

Phạm Thị Thắm - Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh Phú Thọ