Luôn luôn đi cùng dân
Đường dây nóng: 024. 3733.43.09; 0888509566

Kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý tại tỉnh Hòa Bình

T4, 09/10/2019 - 15:49 -- phuongthao

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2019 đã được Bộ trưởng phê duyệt, Kế hoạch số22/KH-CTGPL và Quyết định số 37/QĐ-CTGPL ngày 20/9/2019 của Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý về việc kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý tại tỉnh Hòa Bình, ngày 03/10/2019, Đoàn công tác của Cục Trợ giúp pháp lý do Ông Cù Thu Anh - Phó Cục trưởng làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý tại tỉnh Hòa Bình.

Sau khi nghe Báo cáo của Sở Tư pháp và Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh Hòa Bình về kết quả hoạt động trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh từ ngày 01/7/2018 đến ngày 30/6/2019, Đoàn công tác đã trực tiếp hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cũng như giải đáp những khó khăn, vướng mắc, các đề xuất, kiến nghị của Sở Tư pháp và Trung tâm TGPL trong công tác TGPL.

Đoàn công tác đã làm việc với đại diện các thành viên Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh (Tư pháp, Công an, Tòa án, Kiểm sát) về việc triển khai công tác phối hợp TGPL trong hoạt động tố tụng theo Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC -TANDTC-VKSNDTC. Hội đồng phối hợp liên ngành tỉnh Hòa Bình đã được kiện toàn theo Quyết định số 2758/QĐ-UBND ngày 23/11/2018. Trong thời gian qua, Hội đồng đã chỉ đạo Trung tâm phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng thực hiện TGPL cho người được TGPL và nâng cao chất lượng vụ việc TGPL. Công tác phối hợp TGPL trong hoạt động tố tụng ở Hòa Bình đã đạt được những kết quả như: các ngành thành viên đã ban hành các văn bản chỉ đạo đến các đơn vị, người tiến hành tố tụng thuộc ngành mình; thay thế, cung cấp kịp thời các biểu mẫu theo quy định của Thông tư liên tịch số 10, danh sách người thực hiện TGPL cho các cơ quan tiến hành tố tụng; giải thích, chuyển gửi đối tượng, thông báo, thông tin về TGPL; vào Sổ theo dõi vụ việc TGPL trong hoạt động tố tụng; thay thế, lắp mới các Bảng thông tin về TGPL, Hộp tin về TGPL; tạo điều kiện cho người thực hiện TGPL trong việc tham gia tố tụng. Từ 01/7/2018 - 30/6/2019 Trung tâm và Chi nhánh của Trung tâm đã thực hiện được 195 vụ việc tố tụng (hình sự: 162 vụ; dân sự: 33 vụ). Năm 2018, 14/14 Trợ giúp viên pháp lý đều đạt chỉ tiêu tham gia tố tụng. Chỉ tính riêng 06 tháng đầu năm 2019 đã có 100% Trợ giúp viên pháp lý đạt chỉ tiêu tham gia tố tụng của năm 2019. Bên cạnh những kết quả đã đạt được sự phối hợp với cơ quan tiến hành tố tụng ở một số huyện chưa được chặt chẽ và một số người tiến hành tố tụng chưa nhận thức được đầy đủ trách nhiệm của mình trong việc bảo đảm quyền TGPL của người dân, một số cán bộ điều tra còn có tâm lý “ngại” sự tham gia của người thực hiện TGPL trong giai đoạn điều tra.

Đồng chí Cù Thu Anh - Trưởng đoàn kiểm tra ghi nhận và đánh giá tốt về những khởi sắc trong công tác TGPL, đặc biệt là việc tập trung thực hiện các vụ việc tham gia tố tụng và chất lượng các vụ việc TGPL được nâng lên. Đồng thời trong thời gian tới, Trung tâm trợ giúp pháp lý của tỉnh cần chủ động tham mưu để Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường kiểm tra công tác phối hợp tại địa bàn, cơ sở bảo đảm thực hiện nghiêm túc việc giải thích quyền được TGPL cho bị can, bị cáo, người bị buộc tội, thông báo đối tượng được TGPL đến Trung tâm, hạn chế tối đa việc bỏ sót người được TGPL trong các vụ án; đổi mới trong cách thức truyền thông để đạt hiệu quả bảo đảm người dân ở các xã, thôn, bản vùng sâu, vùng xa hiểu được quyền được TGPL khi có vướng mắc pháp luật./.

Nguyễn Bích Ngọc – Văn phòng Cục